Multifutures

MultiFutures: Multidimensional Transition Pathway Analysis for Sustainable Futures: Exploring  Alternative Paradigms and Broadening Policy Options through Innovative Scenario Development

Centrum Rozwiązań Systemowych znajduje się wśród 11 partnerów zaangażowanych w Projekt MultiFutures. Projekt będzie trwał przez ponad 3 lata, a jego całkowity budżet wynosi 5 milionów euro. Projekt, koordynowany przez Instytut Energii na Uniwersytecie Johannes Keplera w Linz, zdobył grant w konkursie “HORYZONT-CL5-2023-D1-01-06: Broadening the range of policy options in transition pathway analysis”.

MultiFutures bada i ocenia możliwości dla Europy różnych scenariuszy ekonomicznych wychodzących poza ekonomię wzrostu gospodarczego, takich jak Ekonomia “Postwzrostu” (ang. Degrowth), Ekonomia “Pączka” (ang. Doughnut Economics) i Ekonomia Wystarczalności (ang. Sufficiency Economics). Analizując założenia tych paradygmatów dotyczące zachowań ludzkich, projekt ten ma na celu zidentyfikowanie nowych celów polityki i mechanizmów osiągnięcia przyszłości wykraczającej poza wzrost gospodarczy. Wymaga to innowacyjnych działań mających na celu połączenie teorii z praktyką, oceniając ich wpływ na różne wymiary, takie jak aspekty społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i polityczne. Ostatecznie, celem jest zrozumienie wykonalności i akceptacji przejścia do alternatywnych przyszłości w celu budowy społeczeństwa klimatycznie neutralnego, sprawiedliwego i odpornego na wstrząsy.

W ramach tego projektu, CRS zaprojektuje, opracuje i zastosuje metodę Mapowania Systemów Antycypacyjnych, a także symulację społeczną, aby zaangażować szeroki zakres interesariuszy – od decydentów UE po zwykłych obywateli na miejscu – w procesy współtworzenia i współuczestnictwa. Zespół CRS z niecierpliwością oczekuje wyzwań i możliwości, jakie niesie ta inicjatywa!

Ten projekt otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji Horizon 2020 Unii Europejskiej na podstawie umowy grantowej nr 101137713Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.


Aktualności

Czy gry mogą pomóc nam zrozumieć skomplikowaną rzeczywistość i pojąć globalne problemy?

W coraz bardziej złożonym świecie gry okazują się nieocenione w rozwikłaniu węzłów globalnych problemów.

Poczuj magię współpracy – warsztat symulacji (Po)Fantazjuj

W listopadzie i grudniu zorganizowaliśmy dwudniowe warsztaty projektu “Edukacja do Obywatelskości”: Poczuj Magię Współpracy! w EkoCentrum we Wrocławiu.

Czego dowiedzieliśmy się podczas szkoły wyjazdowej projektu NetZeroCities?

Szkoła NetZeroCities pomogła w nawiązaniu silniejszych kontaktów między miastami i partnerami, którzy wspólnie chcą osiągnąć dekarbonizację miast.

Symulacje społeczne – narzędzie transformacyjne dla zarządzania projektami

Niedawno przeprowadziliśmy warsztaty dla Project Management Institute Poland Chapter, które odbyły się na Warszawskiej Ochocie.

Co się działo w projekcie PARATUS – spotkanie z Partnerami po pierwszym roku projektu

W listopadzie odbyło się Zgromadzenie Ogólne projektu PARATUS, podczas którego omówiliśmy dalszy rozwój działań w projekcie.

„Magiczny” warsztat z symulacją (Po)Fantazjuj i metodami organizowania społecznościowego

Zapraszamy na dwudniowy warsztat z edukacji obywatelskiej, który odbędzie się 30.11 – 1.12 w EkoCentrum we Wrocławiu.

Platforma do zarządzania kryzysowego i redukcji ryzyka

Celem projektu PARATUS jest promowanie gotowości do zarządzania kryzysowego i odporności na ryzyko poprzez współtworzenie narzędzi wsparcia interesariuszy do zarządzania systemowym ryzykiem narastających katastrof. PARATUS – projekt finansowany ze środków programu Horizon Europe, ma na celu zwiększenie gotowości pierwszych i drugich respondentów w obliczu wielu zagrożeń oraz redukcję ryzyka związanego z wpływami na różne sektory […]

PLUS Change kick-off

W połowie czerwca Piotr Magnuszewski wziął udział w spotkaniu inaugurującym projekt PLUS Change (Planning Land Use Strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a changing world) w Pradze.

Kontynuacja warsztatów Edukacji do Obywatelskości

Kolejna seria warsztatów w ramach projektu Edukacja do Obywatelskości odbyła się w ostatni weekend czerwca w Warszawie, Polska. Tym razem warsztaty odbyły się na Jasna 10: Społeczna Instytucja Kultury Krytyki Politycznej.

Symulacja Up to You! we Wrocławskim liceum

Up to You! w Liceum Ogólnokształcącym nr 10 we Wrocławiu.

Edukacja do Obywatelskości w Katowicach

W czerwcu w Katowicach odbył się kolejny cykl warsztatów z projektu Edukacja do Obywatelstwa. Tym razem warsztaty były zaawansowanym kursem na temat budowania zespołu i przywództwa.

Symulacja: Arctic Security

Pod koniec maja mieliśmy przyjemność przeprowadzić warsztat Arctic Security Simulation w ramach serii wydarzeń promujących efekty projektu CASCADES.

Edukacja do Obywatelskości: kurs zaawansowany

W czerwcu odbędzie się kolejna odsłona kursu dla edukatorów obywatelskich, pod nazwą „Edukacja do obywatelskości”, tym razem kurs będzie na poziomie zaawansowanym.

Zaufanie do świata nauki – symulacja dla projektu PERITIA

Stworzyliśmy symulację o zaufaniu do świata nauki i ekspertów na wydarzenie zamykające projekt PERITIA. Wydarzenie odbyło się w Brukseli na początku maja.

Edukacja do Obywatelskości – z wizytą w Norwegii

W kwietniu nasz zespół wziął udział w wizycie studyjnej w Norwegii w ramach projektu „Edukacja do obywatelstwa”. Gospodarzem był nasz projektowy partner – organizacja Phronesis SA. 

The World’s Future Online – szkolenie

Zwiększ wpływ the World’s Future na zrównoważony rozwój, zostając moderatorem. Już w marcu organizujemy szkolenie dla moderatorów.

Konferencja CASCADES – RECEIPT

Już w październiku odbędzie się wspólna konferencja CASCADES i RECEIPT – „Cross-border climate change impacts and systemic risks in Europe and beyond”. 

Szkolenia projektu Edukacja do Obywatelskości

W ramach projektu w marcu zostaną zorganizowane dwa szkolenia skierowane do osób pracujących (lub chcących pracować) na rzecz lokalnych społeczności. 

Konformizm i tradycja w zarządzaniu zasobami naturalnymi

Wartości związane z tradycją i konformizmem mają większy wpływ na zarządzanie tymi zasobami niż motywacje proekologiczne czy kontakt z naturą.

Zaktualizowana symulacja Deep Sea Mining na warsztacie

Na początku lutego nasz zespół poprowadził warsztaty online z symulacji Deep Sea Mining. Symulacja była platformą dla wciągających dyskusji.

Prezentacja Platfromy Symulacyjnej na COP27

Na początku listopada, zorganizowaliśmy interaktywną prezentację platformy symulacyjnej podczas dnia Nauki i Młodzieży na COP27.

PARATUS kick-off meeting

Projekt PRARATUS oficjalnie rozpoczęty! W połowie października Michalina Kułakowska uczestniczyła w pierwszym spotkaniu partnerów w Enschede w Holandii na Uniwersytecie Twente.

Symulacja projektu CASCADES – przyszłość w perspektywie EU

Zorganizowaliśmy ostatnią symulację w ramach projektu CASCADES. Po wielu miesiącach intensywnych przygotowań zaprezentowaliśmy symulację the Future of Food.

Sprawiedliwa transformacja z ETG: warsztaty dla AGH

Na początku października Michalina, Kasia i Bartek przeprowadzili warsztaty z ETG dla wykładowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Projekt o edukacji obywatelskiej wystartował

Na początku września 2022, Michalina Kułakowska wzięła udział w spotkaniu rozpoczynającym projekt Edukacja Obywatelskiej (Education to Citizenship).

Science and Diplomacy: budujemy most między nauką, a polityką

28 lipca nasz zespół przeprowadził symulację Future of Food podczas kursu online Science and Diplomacy organizowanego przez AAAS i TWAS.

Gry dla edukacji: rola gier w edukacji obywatelskiej i przemianach społecznych na obszarach miejskich i wiejskich

Na początku lipca wzięliśmy udział w konferencji “Game – Activate – Together. The use of gaming in social participation” w Krakowie.

Wyjazd integracyjny: czas planowania strategii na następny rok pełny projektów

Pod koniec czerwca pojechaliśmy na wyjazd integracyjny zespołu do Sobótki na południu Polski. Wyjazd to dwa intensywne dni burzy mózgów na temat symulacji.

Nowe ramy projektowania symulacji CRS przedstawione na konferencji IIASA: Scenarios Forum

On 21 June Piotr Magnuszewski facilitated a workshop Social Simulations for Exploring Sustainable Futures during the Scenarios Forum – a conference at the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)  and Laxenburg Conference Center in Laxenburg, Austria.

Making Europe’s Future Sustainable: jesteśmy częścią kolejnego projektu Erasmus+

Making Europe’s Future Sustainable zakłada stworzenie atrakcyjnego programu nauczania o Celach Zrównoważonego Rozwoju opartego na symulacji online.

Symulacja RURITAGE na Future Scenario Workshop UNESCO

9 i 10 czerwca Piotr Magnuszewski i Noam Obermeister zorganizowali sesję symulacji RURITAGE podczas Future Scenario Workshop w siedzibie UNESCO w Paryżu we Francji. Podczas konferencji RURITAGE praktycy i międzynarodowi eksperci ds. rozwoju obszarów wiejskich, społeczności lokalne realizujące działania związane z dziedzictwem, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej i projektów finansowanych przez UE spotkali się, aby […]

Symulacja The Future of Food na konferencji „Science advice under pressure” zorganizowanej przez SAPEA

27 kwietnia mieliśmy okazję, we współpracy z International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) przeprowadzać pierwszą w historii naszego stowarzyszenia hybrydową sesję symulacji na tak dużą skalę! Wydarzenie odbyło się podczas konferencji “Science advice under pressure” organizowanej przez Science Advice For Policy By European Academies (SAPEA) w ramach programu European Commission’s Scientific Advice Mechanism. Panel […]

Symulacja The Future of Food zwitała na konferencji Inkundla

21 kwietnia odbyła się zdalnie konferencja Sustainability Research + Innovation Inkundla 2022. Jako część programu konferencji, CRS miało przyjemność przeprowadzić sesję “Cascading Climate Impacts across Geographical Boundaries”, podczas której Piotr Magnuszewski i Michalina Kułakowska podjęli temat spodziewanego w przyszłości kryzysu żywnościowego. Zagadnienie to zostało przedstawione w formie interaktywnej symulacji społecznej, do której zaproszono uczestników konferencji. […]

Symulacja społeczna na temat mobilności miejskiej w Wiedniu – RECREATE, Games for Climate Days

Do 2030 Wiedeń postawił sobie za cel redukcję emisji CO2 z transportu o 50%, jak również „odzyskanie” przestrzeni publicznej dla mieszkańców. Łukasz Jarząbek przeprowadził kolejny warsztat na temat mobliności miejskiej w ramach projektu RECREATE.

Przetestowaliśmy symulację tworzoną na potrzeby projektu Cwetlands

9 marca br. spotkaliśmy się z naszymi partnerami z Ameryki Łacińskiej należącymi do konsorcjum projektu CWetlands. Spotkanie miało na celu przetestowanie prototypu symulacji CWetlands i zebranie opinii, które pozwolą nam udoskonalić finalny produkt. Wydarzenie poprowadziła Michalina Kułakowska – główna koordynatorka projektu ze strony naszego stowarzyszenia. Michalina najpierw zdała relację z postępów prac nad symulacją, opisując […]

„Lekcje wyciągnięte z pandemii COVID-19 dotyczące zarządzania transgranicznymi zagrożeniami klimatycznymi i budowania odporności”

Nowy artykuł pt. „Lekcje wyciągnięte z pandemii COVID-19 dotyczące zarządzania transgranicznymi zagrożeniami klimatycznymi i budowania odporności” (org. Lessons from COVID-19 for managing transboundary climate risks and building resilience) współtworzony przez Piotra Magnuszewskiego i Łukasza Jarząbka został opublikowany w czasopiśmie Climate Risk Management. Artykuł porusza temat wyzwań w obszarze globalnego zarządzania kryzysami klimatycznymi, które ujawniły się […]

Artykuł projektu CASCADES “Europe’s cross-border trade, human security and financial connections: A climate risk perspective”

Artykuł pt. „“Europe’s cross-border trade, human security and financial connections: A climate risk perspective” został stworzony w ramach projektu CASCADES, którego jesteśmy częścią. Wśród współautorów znaleźli się Piotr Magnuszewski oraz Łukasz Jarząbek. Artykuł opisuje między innymi, zastosowania naszej symulacji Cascading Climate Impacts. Tekst został opublikowany w czasopiśmie Climate Risk Management, jednocześnie dostępny jest na stronie […]

Czy powinniśmy ograniczyć górnictwo głębinowe? Warsztaty z symulacją Deep Sea Mining

26 listopada mieliśmy okazję pochwalić się owocami naszej pracy z osobami, które przyczyniły się do stworzenia symulacji Deep Sea Mining (np. poprzez nagranie narracji). Dodatkowo rejestracja na wydarzenie była publiczna, więc każdy chętny mógł się zapisać poprzez stronę internetową. Całość wydarzenia była moderowana przez Piotra Magnuszewskiego przy wsparciu Paolo Campo, Olgi Mironenko oraz Karoliny Gajęckiej. […]

Internetowy warsztat z symulacją RECREATE

Wraz z IIASA jesteśmy częścią zespołu, który zaprojektował i przeprowadził warsztat opierający się na symulacji społecznej na temat mobilności w Wiedniu. Grupą, do której chcieliśmy dotrzeć są interesariusze zawodowo zajmujący się komunikacją miejską oraz zarządzaniem przestrzenią miejską w Wiedniu – przedstawiciele władz miasta, aktywiści organizacji pozarządowych oraz eksperci z dziedziny mobilności. Uczestnicy mieli okazję do […]

Nasze symulacje na COP26 – Cascading Climate Impacts

Podczas COP26 przeprowadziliśmy wraz z naszymi partnerami z Cascades szereg interaktywnych wydarzeń przez platformę Chatham House Climate Risk and Security. Podczas całego szczytu klimatycznego każdy mógł na własną rękę eksplorować interaktywną symulację (dla jednego gracza) na temat „kaskadowego” wpływu zmian klimatycznych. Pod koniec COP26 mieliśmy przyjemność zorganizować również moderowaną sesję z Cascading Climate Impacts Policy […]

Community Organizing Game w akcji! Warsztat Historia Zmian w Katowicach

Michał Pająk wziął udział w warsztatach organizowanych przez Fundację Rzecz Społeczną – FRS (Fundacja Common Thing) w Katowicach, aby przetestować naszą nową symulację. Działanie było częścią projektu Historia Zmiany (Story of Change) kierowanego przez fundację. Organizatorzy otworzyli imprezę symulacją Community Organizing Game, którą opracowaliśmy w tym roku. Symulacja posłużyła do przybliżenia problemów z organizowaniem społeczności […]

Kurs „Game changers for change agents? Gamification as a pathway to transformation knowledge”

2 listopada podczas kursu „Game changers for change agents? Gamification as a pathway to transformation knowledge” Piotr Magnuszewski wygłosił prelekcję na temat symulacji społecznych i ich roli w transformacji systemowej. Wydarzenie odbyło się w formacie hybrydowym, zarówno stacjonarnie na Uniwersytecie w Bernie, jak i online. Organizatorami były Centrum Rozwoju i Środowiska (CDE) oraz IGS North-South. […]

Trening dla moderatorów symulacji REBOOST

W oczekiwaniu na kolejne planowane warsztaty REBOOST w Gorj, Lusatii, Wielkopolsce, zaprosiliśmy naszych partnerów z rumuńskiej Izby Handlowej, Przemysłowej oraz Rolniczej w Timis (Timis Chamber of Commerce, Industry and Agriculture) na trening moderacyjny. Podczas spotkania prowadzonego przez Michalinę Kułakowską nasi partnerzy dowiedzieli się, jak poruszać się po interfejsie moderatora symulacji REBOOST oraz zapoznali się z […]

Trening dla moderatorów Community Organizing Game

15 października 2021 r. przeprowadziliśmy zdalne warsztaty z partnerami projektu Story of Change. Celem warsztatu było przygotowanie ich do samodzielnego przeprowadzenia testów Community Organizing Game. Warsztat został zorganizowany online, brali w nim udział reprezentanci partnerów wyznaczeni aby moderować testy poza Polską.  Podczas szkolenia omówiliśmy techniczne aspekty prowadzenia symulacji oraz podstawy facylitacji warsztatów i debriefingu. Uczestnicy […]

Deep Sea Mining na spotkaniu Grupy Balaton

Przeprowadziliśmy Deep Sea Mining Simulation podczas spotkania Grupy Balaton, które odbyło się 12 października 2021 r. W tym 2-godzinnym wydarzeniu udział wzięło 7 uczestników spotkania. Głównym moderatorem był, tym razem, Piotr Magnuszewski. Ze względu na małą liczbę uczestników dyskusja odbyła się w sali plenarnej. Uczestnicy wyrazili uznanie i podekscytowanie udziałem w symulacji. Pochwalili filmy, będące […]

Spacer wideo – warsztat z Zofia Smolarską

28 września nasz zespół wziął udział w warsztatach prowadzonych przez dr Zofię Smolarską na temat połączenia elementów teatralnych z badaniami naukowymi, skupiając się w szczególności na metodzie „spacer wideo”. Warsztat zaczęliśmy od rozgrzewki – skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Następnie płynnie przeszliśmy do głównego tematu, jakim było przedstawienie audio i wideo spacerów, ich budowy, […]

CASCADES: Drugi warsztat z interesariuszami projektu

Dnia 21 października 2021 miał miejsce „CASCADES: Second Core Workshop with Project Stakeholders” – drugi warsztat z udziałem interesariuszy z projektu. Zorganizowaliśmy go we współpracy z Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) oraz innymi partnerami projektu. Na porannej sesji przeprowadziliśmy symulację społeczną zorganizowaną przy użyciu interaktywnego narzędzia symulacyjnego. Uczestnicy wchodzili w interakcję w wirtualnym […]

Warsztaty „SDG pathfinding”

Warsztaty „SDG pathfinding”, które miały miejsce 17 września 2021 roku były prezentacją narzędzi przydatnych w osiąganiu wyznaczonych celów w projekcie SDG-Pathfinding. Prelegentami byli przedstawiciele francuskiego Narodowego Instytutu Badawczego ds. Rolnictwa, Żywności i Środowiska (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, IRSTEA) oraz nasi reprezentanci. W pierwszej części warsztatów Nils Ferrand z IRSTEA przedstawił podejście CoOPLAaGE (Coupler des Outils Ouverts et Participatifs pour Laisser les Acteurs s’Adapter pour la Gestion de l’Eau) oraz towarzyszący mu zestaw narzędzi internetowych. Następnie Piotr Magnuszewski zademonstrował nasze symulacje […]

Webinarium PHUSICOS NBS simulation

16 września organizowaliśmy wspólnie z International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) webinarium na temat symulacji Phusicos NBS. Wśród uczestników znaleźli się eksperci ds. zarządzania z kluczowych instytucji z całej Europy, w tym Ecologic Institute, Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC), Euromontana oraz praktyków i reprezentanci regionów uczestniczących w projekcie PHUSICOS. Głównym celem webinaru było […]

Graliśmy w REBOOST multiplayer simulation

15 września zaprosiliśmy partnerów i współpracowników zainteresowanych tematyką transformacji regionalnej i „sprawiedliwych przemian”, do udziału w warsztatach z REBOOST multiplayer simulation. W zeszłym roku zaangażowaliśmy interesariuszy z Łużyc, Wielkopolski i Gorj w serie dopasowanych do ich potrzeb symulacji. Teraz, dzięki symulacji REBOOST, robimy kolejny krok w rozpowszechnianiu wyników projektu REBOOST i wspieraniu interesariuszy z europejskich […]