Konformizm i tradycja w zarządzaniu zasobami naturalnymi

Konformizm i tradycja w zarządzaniu zasobami naturalnymi

Konformizm i tradycja w zarządzaniu zasobami naturalnymi


Ostatnie badania, które przeprowadzono wspólnie z członkami Centrum Rozwiązań Systemowych, dotyczące zarządzania zasobami naturalnymi, przynoszą cenne wnioski. Okazuje się, że wartości związane z tradycją i konformizmem mają większy wpływ na zarządzanie tymi zasobami niż motywacje proekologiczne czy kontakt z naturą.

Metoda: Gra Zarządzaniem Lasem

Wyniki tych badań wskazują, że uwzględnienie lokalnych wartości przy tworzeniu motywacji i polityk może prowadzić do lepszych rezultatów w zarządzaniu zasobami naturalnymi.

W ramach badania zastosowano nietypowe metody, takie jak Gra Zarządzania Lasem (Forest Management Game). Przedstawiciele lokalnych społeczności z obszarów uzależnionych od lasów w Ugandzie i Boliwii wzięli udział w tej grze. W ramach niej, ośmiu graczy zarządzało kawałkiem lasu przez 15 rund. Podczas gry musieli podejmować decyzje dotyczące wycinania lasu, monitorowania działań innych graczy oraz nakładania sankcji.

Wnioski

Wbrew początkowym oczekiwaniom, badanie wykazało, że motywacje proekologiczne nie miały silnego związku z zachowaniami dotyczącymi zarządzania zasobami naturalnymi. Natomiast, wartości związane z tradycją i konformizmem wykazywały negatywne i istotne powiązania z wycinaniem lasu. To sugeruje, że wartości, które kładą nacisk na rozwój norm i przestrzeganie zasad, odgrywają ważniejszą rolę w zarządzaniu zasobami, niż dotychczas sądzono.

Wyniki tych badań wskazują, że uwzględnienie lokalnych wartości przy tworzeniu polityk i motywacji do ochrony naturalnych zasobów może prowadzić do lepszych rezultatów w zarządzaniu zasobami. Lokalne instytucje, które są zgodne z wartościami użytkowników zasobów, mogą być bardziej skuteczne w promowaniu zrównoważonego rozwoju. Tam, gdzie takie instytucje są nieobecne lub niewystarczające, może być konieczne stworzenie nowych instytucji, które uwzględnią znaczenie tradycji i konformizmu, szczególnie w miejscach, gdzie te wartości są wysoko cenione.

Pełny dostęp do artykułu: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0272366

SHARE IT: