Od 2005 roku zrealizowaliśmy wiele projektów i działań w różnych obszarach zrównoważonego rozwoju. Mamy doświadczenie w opracowywaniu i stosowaniu innowacyjnych narzędzi do integracji polityki i nauki, oraz interdyscyplinarnych i międzysektorowych projektów i badań.

Doświadczenie to uzyskaliśmy dzięki realizacji projektów ramowych UE („Horyzont 2020”, 7. i 6. PR), realizacji zleceń m.in. dla National Science Foundation i International Institute for Applied Systems Analysis, współpracy m.in. z Forum Europejskim Alpbach, Komisją Europejską, Afrykańskim Bankiem Rozwoju, OECD oraz Grupą Balaton oraz w wielu innych projektach zorientowanych na działania i rozwiązania w obszarze Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jeśli chcesz zrealizować z nami wspólny projekt – skontaktuj się z nami


Pozostałe projekty:

Pracowaliśmy z:


Kontakt

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.    Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved