Od 2005 roku zrealizowaliśmy wiele projektów i działań w różnych obszarach zrównoważonego rozwoju. Mamy doświadczenie w opracowywaniu i stosowaniu innowacyjnych narzędzi do integracji polityki i nauki, oraz interdyscyplinarnych i międzysektorowych projektów i badań.

Doświadczenie to uzyskaliśmy dzięki realizacji projektów ramowych UE („Horyzont 2020”, 7. i 6. PR), realizacji zleceń m.in. dla National Science Foundation i International Institute for Applied Systems Analysis, współpracy m.in. z Forum Europejskim Alpbach, Komisją Europejską, Afrykańskim Bankiem Rozwoju, OECD oraz Grupą Balaton oraz w wielu innych projektach zorientowanych na działania i rozwiązania w obszarze Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jeśli chcesz zrealizować z nami wspólny projekt – skontaktuj się z nami

crs no text

2024 – 2026 

Źródło finansowania: Horizon 2020 Research and Innovation Programme

 

MultiFutures bada i ocenia możliwości dla Europy różnych scenariuszy ekonomicznych wychodzących poza ekonomię wzrostu gospodarczego, takich jak Ekonomia “Postwzrostu” (ang. Degrowth), Ekonomia “Pączka” (ang. Doughnut Economics) i Ekonomia Wystarczalności (ang. Sufficiency Economics). Analizując założenia tych paradygmatów dotyczące zachowań ludzkich, projekt ten ma na celu zidentyfikowanie nowych celów polityki i mechanizmów osiągnięcia przyszłości wykraczającej poza wzrost gospodarczy. Wymaga to innowacyjnych działań mających na celu połączenie teorii z praktyką, oceniając ich wpływ na różne wymiary, takie jak aspekty społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i polityczne. Ostatecznie, celem jest zrozumienie wykonalności i akceptacji przejścia do alternatywnych przyszłości w celu budowy społeczeństwa klimatycznie neutralnego, sprawiedliwego i odpornego na wstrząsy.

Dowiedz się więcej →


Net Zero Cities

2021 – 

Źródło finansowania: Horizon 2020 Research and Innovation Programme

 

NetZeroCities odgrywa kluczową rolę w misji UE “100 Klimatycznie Neutralnych i Inteligentnych Miast do 2030 roku”. Projekt jest siłą napędową za wysiłkami miast w opracowywaniu strategii dekarbonizacji, zwiększeniu zdolności miast do zmian systemowych poprzez innowacje, dostarczanie platformy do kluczowych usług i ekspertyz, oraz przyspieszenie przejścia do neutralności węglowej. Ponadto, NetZeroCities ma na celu wspieranie miast w pokonywaniu strukturalnych, instytucjonalnych i kulturowych barier dla przyjęcia niskoemisyjnych stylów życia.

Dowiedz się więcej →


2023 – 2027

Partnerzy: CzechGlobe, ISOCARP i inni

Źródło finansowania: Horizon Europe

 

Projekt PLUS Change ma na celu opracowanie strategii i procesów decyzyjnych dotyczących użytkowania gruntów, by skutecznie zmierzyć się z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, utratą bioróżnorodnością i dobrobytu ludzi.

Dowiedz się więcej →


paratus

2022 – 2026

Źródło finansowania: Horizon 2020

PARATUS ma na celu opracowanie platformy open-source do dynamicznej oceny ryzyka, która umożliwia analizę i ocenę łańcuchów oddziaływania wielu zagrożeń, środków redukcji ryzyka oraz scenariuszy reagowania na katastrofy w świetle systemowych słabości i niepewności.

Dowiedz się więcej →


2022 – 2024

Źródło finansowania: Erasmus+

Celem projektu Zrównoważona przyszłość Europy jest opracowanie kompleksowego programu edukacji międzyprzedmiotowej dla uczniów i nauczycieli szkół średnich.

Dowiedz się więcej →


Centrum Rozwiązań Systemowych

2022 – 2024

Źródło finansowania: Erasmus+

Projekt Edukacja do Obywatelskości powstał w odpowiedzi na małą ofertę w dziedzinie edukacji obywatelskiej dla osób dorosłych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Fundacja Rzecz Społeczna wraz z partnerami stworzy szereg atrakcyjnych narzędzi do edukacji obywatelskiej dorosłych. Projekt w dużej mierze będzie wykorzystywał metodologię organizowania społecznościowego.

Dowiedz się więcej →


CASCADES

2019 – 2023

Partnerzy: Potsdam Institute for Climate Impact Research, SEI, SYKE, CMCC, ETH, University of York, i inni

Źródło finansowania: Horizon 2020

CASCADES bada, w jaki sposób społeczno-ekonomiczne zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi w krajach spoza Europy mogą wpłynąć na kraje europejskie. W tym celu przeprowadza analizę interakcji tych zagrożeń z głównymi wyzwaniami, przed którymi stoją społeczeństwa europejskie. Współpracujemy z różnorodnymi internuncjusza – zarówno z Europy, jak i spoza kontynentu.

Dowiedz się więcej →


Kontakt

    Tutaj znajdą Państwo Klauzulę Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych.

    Tutaj znajdą Państwo naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.