Inspirujemy do pozytywnych zmian. Jesteśmy organizacją IV sektora - to znaczy, że działamy jak biznes, dążąc do osiągnięcia celów ważnych dla społeczeństwa i środowiska.

Trwające projekty i inicjatywy

Międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt, który skupia się na znaczeniu kultury w zarządzaniu katastrofami i ryzykiem w europejskich miastach. Realizowany w programie Horyzont 2020.

Encyklopedia gier z ponad 100 wpisami oraz artykuły na temat zastosowań poważnych gier w edukacji. Źródło inspiracji dla edukatorów, którzy chcą wykorzystać w swojej działalności gry na temat zrównoważonego rozwoju.


Niedawno zakończone

Partycypacyjne mapowanie terenów chronionych.

Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę.

Aktywizacja obywateli Lublina i Świdnika w zakresie budżetu partycypacyjnego.

logo-festiwal

Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Gier dla Zrównoważonego Rozwoju.


Copyright 2017 Centrum Rozwiązań Systemowych | All Rights Reserved