CASCADES: Cascading Climate Risks Towards Adaptive and Resilient European Societies

CASCADES: Cascading Climate Risks Towards Adaptive and Resilient European Societies

CASCADES bada, w jaki sposób społeczno-ekonomiczne zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi w krajach spoza Europy mogą wpłynąć na kraje europejskie. W tym celu przeprowadza analizę interakcji tych zagrożeń z głównymi wyzwaniami, przed którymi stoją społeczeństwa europejskie. Współpracujemy z różnorodnymi internuncjusza – zarówno z Europy, jak i spoza kontynentu.

Europa jest silnie powiązana z resztą świata poprzez handel, łańcuchy dostaw i wartości, operacje biznesowe, inwestycje finansowe, a także poprzez wspólne polityki dot. bezpieczeństwa i rozwoju, czy związki dyplomatyczne. Potencjalne konsekwencje zmian klimatu w Europie są stosunkowo dobrze zbadane. Brakuje jednak zrozumienia, jak gospodarcze i społeczne skutki zmian klimatu odczuwalne poza Europą mogą rezonować na kontynencie. Głównym celem CASCADES jest więc czteroletnia obserwacja głównych kanałów (handlowych, politycznych i finansowych), którymi niepożądane oddziaływania zmian klimatycznych mogą spłynąć do Europy, znacząco zmieniając jej profil ryzyka. Dodatkowo konsorcjum ma zamiar wesprzeć decydentów w tworzeniu spójnej polityki europejskiej dotyczącej przeciwdziałaniu tym zagrożeniom.

W projekcie CRS odpowiada za działania mające na celu zwiększenie zaangażowania interesariuszy oraz stworzenie symulacji strategicznej i poważnej gry wieloosobowej CASCADES.

CASCADES opiera się na dwukierunkowym dialogu z uczestnikami projektu, ponieważ tylko w ten sposób będzie można mieć pewność, że omawiane i badane tematy odnoszą się do realnych wyzwań, z którymi się oni zmagają. Dodatkową korzyścią takiego podejścia jest możliwość bazowania na wiedzy i doświadczeniu uczestników. Tym samym, obawy interesariuszy i ich indywidualne oceny ryzyka zostaną uwzględnione w analizie naukowej, a jej wyniki będą dostosowane do konkretnych potrzeb grupy docelowej projektu.

Uczestnicy projektu będą aktywnie uczestniczyć w procesie badawczym i wspólnie pracować nad symulacją strategiczną. Takie aktywne uczestnictwo pozwala nam odejść od tradycyjnego, linearnego podejścia do generowania wiedzy, w którym jedna grupa ją wytwarza, a inna staje się jej biernym odbiorcą. Projekt oferuje więc bardziej interaktywne podejście do procesu tworzenia wiedzy i promuje współpracę pomiędzy naukowcami a laikami.

Celem serii warsztatów z symulacją strategiczną jest:
1) integracja badań prowadzonych przez partnerów projektu, 2) przedstawienie wyników analizy interesariuszom, 3) zebranie informacji na temat potencjalnych zagrożeń, 4) opracowanie skutecznych rekomendacji oraz 5) wzmocnienie powiązań między nauką a polityką.

Dodatkowo, w celu zapewnienia długotrwałych rezultatów projektu, powstanie poważna wieloosobowa gra internetowa CASCADES, podejmująca temat edukacji politycznej oraz świadomości środowiskowej.

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 821010.

Horizon2020

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Galeria

Aktualności

Finałowa konferencja CASCADES – transgraniczne skutki zmian klimatu

W połowie października grono 150 naukowców z całego świata zebrało się na końcowej konferencji CASCADES poświęconej problemowi transgranicznych skutków i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Przez trzy dni uczestnicy z różnych dyscyplin współpracowali, aby zwiększyć zrozumienie i strategie reagowania na te pojawiające się globalne wyzwania. Innowacyjne Symulacje Polityczne Najważniejszym punktem konferencji był pokaz interaktywnej symulacji […]

Symulacja: Arctic Security

Pod koniec maja mieliśmy przyjemność przeprowadzić warsztat Arctic Security Simulation w ramach serii wydarzeń promujących efekty projektu CASCADES.

Konferencja CASCADES – RECEIPT

Już w październiku odbędzie się wspólna konferencja CASCADES i RECEIPT – „Cross-border climate change impacts and systemic risks in Europe and beyond”. 

Prezentacja Platfromy Symulacyjnej na COP27

Na początku listopada, zorganizowaliśmy interaktywną prezentację platformy symulacyjnej podczas dnia Nauki i Młodzieży na COP27.

Symulacja projektu CASCADES – przyszłość w perspektywie EU

Zorganizowaliśmy ostatnią symulację w ramach projektu CASCADES. Po wielu miesiącach intensywnych przygotowań zaprezentowaliśmy symulację the Future of Food.

Science and Diplomacy: budujemy most między nauką, a polityką

28 lipca nasz zespół przeprowadził symulację Future of Food podczas kursu online Science and Diplomacy organizowanego przez AAAS i TWAS.

Nowe ramy projektowania symulacji CRS przedstawione na konferencji IIASA: Scenarios Forum

On 21 June Piotr Magnuszewski facilitated a workshop Social Simulations for Exploring Sustainable Futures during the Scenarios Forum – a conference at the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)  and Laxenburg Conference Center in Laxenburg, Austria.

Symulacja The Future of Food na konferencji „Science advice under pressure” zorganizowanej przez SAPEA

27 kwietnia mieliśmy okazję, we współpracy z International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) przeprowadzać pierwszą w historii naszego stowarzyszenia hybrydową sesję symulacji na tak dużą skalę! Wydarzenie odbyło się podczas konferencji “Science advice under pressure” organizowanej przez Science Advice For Policy By European Academies (SAPEA) w ramach programu European Commission’s Scientific Advice Mechanism. Panel […]

Symulacja The Future of Food zwitała na konferencji Inkundla

21 kwietnia odbyła się zdalnie konferencja Sustainability Research + Innovation Inkundla 2022. Jako część programu konferencji, CRS miało przyjemność przeprowadzić sesję “Cascading Climate Impacts across Geographical Boundaries”, podczas której Piotr Magnuszewski i Michalina Kułakowska podjęli temat spodziewanego w przyszłości kryzysu żywnościowego. Zagadnienie to zostało przedstawione w formie interaktywnej symulacji społecznej, do której zaproszono uczestników konferencji. […]

„Lekcje wyciągnięte z pandemii COVID-19 dotyczące zarządzania transgranicznymi zagrożeniami klimatycznymi i budowania odporności”

Nowy artykuł pt. „Lekcje wyciągnięte z pandemii COVID-19 dotyczące zarządzania transgranicznymi zagrożeniami klimatycznymi i budowania odporności” (org. Lessons from COVID-19 for managing transboundary climate risks and building resilience) współtworzony przez Piotra Magnuszewskiego i Łukasza Jarząbka został opublikowany w czasopiśmie Climate Risk Management. Artykuł porusza temat wyzwań w obszarze globalnego zarządzania kryzysami klimatycznymi, które ujawniły się […]

Artykuł projektu CASCADES “Europe’s cross-border trade, human security and financial connections: A climate risk perspective”

Artykuł pt. „“Europe’s cross-border trade, human security and financial connections: A climate risk perspective” został stworzony w ramach projektu CASCADES, którego jesteśmy częścią. Wśród współautorów znaleźli się Piotr Magnuszewski oraz Łukasz Jarząbek. Artykuł opisuje między innymi, zastosowania naszej symulacji Cascading Climate Impacts. Tekst został opublikowany w czasopiśmie Climate Risk Management, jednocześnie dostępny jest na stronie […]

Nasze symulacje na COP26 – Cascading Climate Impacts

Podczas COP26 przeprowadziliśmy wraz z naszymi partnerami z Cascades szereg interaktywnych wydarzeń przez platformę Chatham House Climate Risk and Security. Podczas całego szczytu klimatycznego każdy mógł na własną rękę eksplorować interaktywną symulację (dla jednego gracza) na temat „kaskadowego” wpływu zmian klimatycznych. Pod koniec COP26 mieliśmy przyjemność zorganizować również moderowaną sesję z Cascading Climate Impacts Policy […]

CASCADES: Drugi warsztat z interesariuszami projektu

Dnia 21 października 2021 miał miejsce „CASCADES: Second Core Workshop with Project Stakeholders” – drugi warsztat z udziałem interesariuszy z projektu. Zorganizowaliśmy go we współpracy z Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) oraz innymi partnerami projektu. Na porannej sesji przeprowadziliśmy symulację społeczną zorganizowaną przy użyciu interaktywnego narzędzia symulacyjnego. Uczestnicy wchodzili w interakcję w wirtualnym […]

Symulacja Raw Materials Challenge na konferencji INGSA 2021

Nasza symulacja Raw Materials Challenge została wykorzystana podczas warsztatów będących wydarzeniem towarzyszącym 4 edycji International Conference on Science Advice to Governments (INGSA2021). Wydarzenie miało miejsce online 8 września 2021. Współorganizatorami warsztatów byli International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Fonds de Recherche du Québec (FRQ) oraz International Network for Government Science Advice (INGSA). Symulacja, specjalnie […]

Symulacja Raw Materials Challenge podczas AAAS-TWAS Course on Science Diplomacy

Po raz kolejny przeprowadziliśmy warsztaty z naszą symulacją Raw Materials Challenge. Tym razem, podczas kursu dyplomacji naukowej, zorganizowanego wspólnie przez American Association for the Advancement of Science (AAAS) i The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries (TWAS). Warsztaty przeprowadziliśmy wspólnie z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemów (IIASA). Symulacja odbyła […]

Symulacja społeczna podczas Cascading Resource Scarcity: Science Diplomacy at the Intersection of Climate Change

22 lipca 2021, wspólnie z IIASA, National Research Council Canada, ISSP (uOttawa), and Mitacs, przeprowadziliśmy warsztaty online z naszą symulacją strategiczną dotyczącą kaskadowych oddziaływań klimatycznych. Symulacja odbyła się w całości online z wykorzystaniem specjalnego, interaktywnego środowiska dostępnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Tematem był niedobór metali, przewidywany wkrótce w związku z planowaną transformacją energetyczną i przejściem […]

Piotr Magnuszewski gościem w SAPEA podcast

Piotr Magnuszewski i Nicole Arbour (Belmont Forum, IIASA) zostali zaproszeni do podcastu Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA), gdzie rozmawiali o symulacjach społecznych do wzbogacania polityki naukowej. Dwóch prelegentów współpracowało podczas konferencji Canadian Science Policy Conference, aby zapewnić uczestnikom konferencji interaktywne doświadczenie symulacji polityki — Arctic Simulation. Symulacja oparta była na rezultatach projektu CASCADES.  […]

Perspektywa 360° na skutki zmian klimatu: przeżyć przyszłość, żeby się na nią przygotować

31 maja 2021 roku podczas wirtualnej konferencji ECCA 2021, wspólnie z projektem Cascades, Europejskim Centrum Zarządzania Strategią Rozwoju, Poczdamskim Instytutem Badań nad Skutkami Zmian Klimatu, Climate Analytics oraz IIASA, zorganizowaliśmy sesję pt. „Perspektywa 360° na konsekwencje zmian klimatu: przeżyć przyszłość, żeby się na nią przygotować.” W trakcie sesji uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem wiedzy […]

Polityka międzynarodowa i nauka spotykają się w symulacji arktycznej

Centrum Rozwiązań Systemowych (CRS), International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) oraz Institute for Science, Society, and Policy przy Uniwersytecie Ottawskim (ISSP) połączyli siły, by stworzyć nową, internetową symulację strategiczną. Symulacja odbyła się 16 listopada 2020 roku podczas konferencji Canadian Science and Policy Conference (CSPC). Jej tematem były przyszłe wyzwania w obszarze arktycznym na styku […]

Po-warsztatowe webinarium CASCADES

26 czerwca spotkaliśmy się z ponad 20 interesariuszami na po-warsztatowym webinarium. Celem tego spotkania było podsumowanie wniosków z poprzednich warsztatów projektu CASCADES. Agata Śliwa moderowała całe wydarzenie, a Piotr Magnuszewski zabrał głos w wirtualnej sali, aby przedstawić kluczowe wnioski z symulacji strategicznej Cascading Climate Impacts. Swoje wystąpienia podczas webinarium mieli również Ilona Otto (koordynator projektu […]

Warsztat z symulacją Cascading Climate Impacts

Pierwszego kwietnia Piotr Magnuszewski poprowadził sesję nowej symulacji CASCADING CLIMATE IMPACTS, która skupia się na wieloaspektowym oddziaływaniu zagrożeń związanych ze zmianą klimatu. Wydarzenie, zorganizowane w ramach projektu CASCADES, zgromadziło 50 międzynarodowych interesariuszy, m.in. z instytucji finansowych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i kręgów akademickich. Spotkali się oni na fikcyjnej platfomie społecznościowej IMPACTS, gdzie wspólnie zmierzyli się […]

Test symulacji Cascading Climate Impacts

30 marca 2020 r. zespół CRS spotkał się online, by przetestować nową symulację opracowaną w ramach projektu CASCADES. Symulacja CASCADING CLIMATE IMPACTS ma za zadanie unaocznić powiązania i rozprzestrzenianie się zagrożeń związanych ze zmianą klimatu na całym globie.  Adresowana jest przede wszystkim do decydentów; urzędników państwowych, organizacji międzynarodowych oraz pozarządowych. W wydarzeniu moderowanym przez Piotra […]

Ramowe spotkanie koncepcyjne CASCADES w Poczdamie

18-tego lutego Łukasz Jarząbek i Piotr Magnuszewski wzięli udział w ramowym spotkaniu koncepcyjnym naszego projektu CASCADES w programie Horizon 2020. Spotkanie odbyło się w Poczdamie w Niemczech i zostało zorganizowane przez koordynatora projektu, Potsdam Institute for Climate Impact Research. Łukasz i Piotr przedstawili koncepcję symulacji społecznej opartej na mediach społecznościowych i wyniki testu prototypu z […]

Pierwszy test zaawansowanego prototypu naszej nowej symulacji – Cascading Climate Impacts

14-tego lutego wszyscy pracownicy naszej organizacji wzięli udział w teście nowej ekscytującej symulacji społecznej (wciąż nienazwanej). Wszyscy uczestnicy przyjęli role doradców różnych krajów i organizacji z całego świata, w tym z Niemiec, Polski, Rosji, Chin, Unii Europejskiej i innych. Internetowy interfejs był wspierany przez narrację wideo i facylitację.