Warsztat z symulacją Cascading Climate Impacts

Warsztat z symulacją Cascading Climate Impacts

Warsztat z symulacją Cascading Climate Impacts

Pierwszego kwietnia Piotr Magnuszewski poprowadził sesję nowej symulacji CASCADING CLIMATE IMPACTS, która skupia się na wieloaspektowym oddziaływaniu zagrożeń związanych ze zmianą klimatu.

Wydarzenie, zorganizowane w ramach projektu CASCADES, zgromadziło 50 międzynarodowych interesariuszy, m.in. z instytucji finansowych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i kręgów akademickich. Spotkali się oni na fikcyjnej platfomie społecznościowej IMPACTS, gdzie wspólnie zmierzyli się z szeregiem kryzysów kilmatycznych i społecznych. Gracze wykazali się ogromnym zaangażowaniem, jednocześnie zauważając, że symulacja wymaga współpracy, wieloaspektowego myślenia i umiejętności strategicznych.

SHARE IT: