Interaktywny warsztat podsumowujący cykl “Transformacja klimatyczna Wrocławia”

Interaktywny warsztat podsumowujący cykl “Transformacja klimatyczna Wrocławia”

Centrum Rozwiązań Systemowych we współpracy z Think Tank Miasto, oraz Urzędem Miejskim Wrocławia zaprasza na angażujący warsztat pod tytułem „Transformacja klimatyczna Wrocławia”. Spotkanie odbędzie się w środę, 19 czerwca 2024 r. w godzinach 13:00-17:00 w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Warsztat podsumowujący

Celem warsztatu jest zbudowanie wielosektorowego partnerstwa służącego wypracowaniu przyjaznej dla biznesu i mieszkańców strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej miasta Wrocław. Kluczowe dla procesu będzie zebranie głosów wszystkich ważnych interesariuszy tak, aby zarówno ich pomysły jak i potrzeby zostały w jak największym stopniu uwzględnione w powstającej strategii transformacji klimatycznej miasta. 

Do zapisów na warsztat 19 czerwca zaproszone są zarówno osoby, które wzięły udział w jednym z wcześniejszych warsztatów sektorowych (sektor budownictwa i mieszkalnictwa – 15 maja i 4 czerwca oraz sektor biznesu – 6 czerwca), jak również przedstawicielki i  przedstawiciele podmiotów, które włączą się w ten proces po raz pierwszy.

Wrocław

Wyniki pierwszych trzech warsztatów

Pierwsze trzy warsztaty przeprowadzone wspólnie z reprezentantami Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz ekspertami zgromadziły ponad 50 reprezentantów branży budowlanej, spółdzielni mieszkaniowych, uczelni, biznesu oraz działaczy miejskich i spotkały się z dużym entuzjazmem uczestników. Podkreślali oni zalety pracy w różnorodnych grupach, wspólnych dyskusji, wymiany doświadczeń, co przełożyło się na możliwość poszerzenia perspektyw oraz stworzyło możliwości współpracy pomiędzy podmiotami z różnych sektorów w kontekście transformacji klimatycznej miasta.

NEEST warsztat dla sektora biznesu

Informacje praktyczne

Warsztat, który odbędzie się 19 czerwca wieńczy cykl 4 merytorycznych spotkań wokół tematu transformacji klimatycznej Wrocławia realizowanych dla Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach projektu NEEST „Terytoria o zerowej emisyjności i zrównoważonym wpływie na środowisko” (ang. NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories). Projekt NEEST jest realizowany jako część działań miasta Wrocławia w ramach misji Komisji Europejskiej „100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 r.”. Wrocław znalazł się w prestiżowym gronie 112 miast z zadaniem przeprowadzenia pilotażu działań oraz wypracowania uniwersalnych rozwiązań dla innych miast do osiągnięcia pełnej dekarbonizacji w 2030 roku.  

Jeżeli reprezentujesz spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową, radę osiedla, stowarzyszenie miast oraz metropolii, firmę deweloperską, biuro urbanistyczne lub architektoniczne, branżę energetyczną lub ciepłowniczą, małe lub średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność we Wrocławiu, środowisko akademickie, jesteś usługodawcą branży budowlanej lub działasz na rzecz dobrobytu mieszkańców Wrocławia, zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie “Transformacja klimatyczna Wrocławia”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorem na adres e-mail: magdalena.liszka@systemssolutions.org. Rejestracja na warsztat zamyka się w poniedziałek 17 czerwca na koniec dnia.

SHARE IT: