Klauzula Informacyjna - Przetwarzanie danych ososbowych

Państwa dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych z siedzibą przy ul. Jaracza 80b/10, 50-305 Wrocław, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233060, NIP: 898 206 51 22, REGON: 02007278000000 tel: +48 71 718 85 36, mail: gdpr@systemssolutions.org

Przetwarzamy Państwa dane:

  • dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, czyli udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. W takim wypadku przetwarzanie trwa do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, ewentualnie do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu,
  • dla analizy ofert, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń. W takim wypadku przetwarzanie trwa do czasu upływu ważności oferty lub wykonania umowy,
  • dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W takim wypadku przetwarzanie trwa do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi, będących naszymi zaufanymi współpracownikami (np. podmioty zapewniające obsługę informatyczną i hostingową).

Przysługują Państwu prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.