Z nami opanujesz złożoność!

  • Rozwiązujemy złożone problemy w złożonych systemach
  • Ułatwiamy współpracę ponad podziałami
  • Wspieramy zrównoważony rozwój
  • Łączymy naukę i praktykę
  • Pomagamy zmieniać życie ludzi na lepsze
Zobacz, jak możemy Ci pomóc Dowiedz się więcej o CRS

Myślenie systemowe

W naszych inicjatywach i projektach kierujemy się myśleniem systemowym, w oparciu o wyniki badań naukowych, łącząc to z wrażliwością na ludzi i przyrodę.

Projekty i inicjatywy

Inspirujemy do pozytywnych zmian.

Jesteśmy organizacją IV sektora – to znaczy, że działamy jak biznes, dążąc do osiągnięcia celów ważnych dla społeczeństwa i środowiska.

Nasze ostatnie działania:

educen-logo

EDUCEN to międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt, który skupia się na znaczeniu kultury w zarządzaniu katastrofami i ryzykiem w europejskich miastach.

CRS odpowiada w projekcie za opracowanie otwartych symulacji, wykorzystywanych podczas studiów przypadków realizowanych m.in. w hiszpańskiej Lorce i we włoskiej L’Aquili.

Projekt jest realizowany ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020.

Games4Sustainability to źródło inspiracji dla wykładowców, trenerów, nauczycieli, aktywistów i innych edukatorów, którzy chcą wykorzystać w swojej działalności gry na temat zrównoważonego rozwoju.

Na stronie można znaleźć encyklopedię gier z ponad 100 wpisami oraz artykuły na temat zastosowań poważnych gier w edukacji.

obywatelskie-gry-logo

Innowacyjne narzędzia edukacji i aktywizacji obywatelskiej

Celem projektu jest usprawnienie uczestnictwa lokalnych społeczności w zarządzaniu obszarem Natura 2000 Dolinki Jurajskie przez przeprowadzenie modelowego procesu dialogu z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia internetowego opartego o technikę mapowania partycypacyjnego (tzw. PP GIS).

Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę

Narzędzia i metody

Podchodzimy twórczo do wyzwań stojących przed nami. Stale rozwijamy nasze umiejętności i wiedzę.

Partycypacyjne rozwiązywanie złożonych problemów z wykorzystaniem myślenia systemowego
Myślenie systemowe dostarcza przystępnego wizualnego języka w formie graficznych narzędzi, który umożliwia porozumienie pomiędzy członkami zespołów lub interesariuszami z różnych obszarów, pozwalając im na wspólne dochodzenie do zrozumienia przyczyn złożonych problemów, w efekcie prowadząc do trwałych, systemowych rozwiązań.
Facylitacja grup i partycypacja społeczna
Właściwe planowanie i facylitacja procesu grupowego zdecydowanie poprawia jego wydajność i pomaga znaleźć propozycje konkretnych rozwiązań, do wdrożenia których przekonana jest cała grupa.
Tworzenie modeli komputerowych dynamiki systemów
Modele symulacyjne pozwalają na analityczne i dynamiczne spojrzenie na złożone sytuacje, umożliwiając analizę alternatywnych scenariuszy. Mogą służyć do dodatkowej weryfikacji eksperckich opinii na temat punktów wzmocnienia w systemie czyli działań, które przynoszą duże pożądane efekty przy niewielkich nakładach.
Tworzenie gier symulacyjnych i symulatorów zarządzania
Gry symulacyjne pozwalają doświadczyć zarówno  najważniejszych aspektów wybranego problemu włącznie z trudnościami i przeszkodami, jak i ćwiczyć współpracę nakierowaną na osiągnięcie oczekiwanych efektów.
Wspieranie badań naukowych za pomocą metod i narzędzi systemowych
Metody systemowe mają szerokie zastosowania badawcze. Modele symulacyjne pozwalają precyzyjnie testować dynamiczne konsekwencje przyjętych założeń. Mogą być też używane do rozpowszechniania wyników badań.
Zarządzanie wiedzą
Zarządzanie wiedzą jest kluczowe dla agentów zmian – innowatorów.  Aby z powodzeniem zarządzać wiedzą, konieczne jest połączenie informacji, czynnika ludzkiego oraz strategicznych perspektyw. Można to osiągnąć dzięki solidnym ramom koncepcyjnym, jak i zróżnicowanemu zestawowi narzędzi do odkrywania, organizowania i pośrednictwa wiedzy.
Edukacja w zakresie myślenia systemowego
Kursy i warsztaty oferowane przez Centrum Rozwiązań Systemowych czerpią z ponad dziesięcioletniego doświadczenia w edukacji z zakresu myślenia systemowego. Wykorzystują empiryczne, zorientowane na uczestników podejście, aby zmaksymalizować efekty szkolenia i satysfakcję uczestników.

Pracowaliśmy z

Współpracujemy ze społecznościami lokalnymi, przedsiębiorstwami, ośrodkami akademickimi, organizacjami państwowymi i pozarządowymi

Copyright 2017 Centrum Rozwiązań Systemowych | All Rights Reserved