Magdalena Liszka

Magdalena Liszka

Magdalena Liszka

Z Centrum Rozwiązań Systemowych jestem związana od 2006 roku, obecnie jestem członkiem zarządu i dyrektorem do spraw finansowych. Biorę udział w zarządzaniu projektami i we wszystkich procesach administracyjnych naszego stowarzyszenia. Mam długoletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych.

Jeśli akurat nie pracuję, to chętnie gotuję, poznaję ludzi i podróżuję.

Skontaktuj się ze mną: magdalena.liszka@crs.org.pl