Piotr Magnuszewski

Piotr Magnuszewski

Zajmuje mnie pytanie co wpływa na złożoność i jak zarządzać tą złożonością.

Od dziesięcioleci pracuję jako projektant gier, profesjonalny trener, facylitator i badacz, autor modeli systemowych. W swojej pracy tworzę narzędzia pomagające interesariuszom ze wszystkich sektorów podejmować sprawniejsze decyzje dotyczące społeczeństwa i środowiska, oraz w tworzeniu efektywniejszych polityk

Zaprojektowałem i wdrożyłem wiele symulacji i gier fabularnych poruszających zagadnienia złożoności i zrównoważonego rozwoju. Pracowałem z różnorodnymi grupami naukowców, firm, organizacji pozarządowych i przedstawicieli rządowych w wielu krajach na całym świecie.

W wolnym czasie lubię wędrować po pięknych polskich górach.

Skontaktuj się ze mną: piotr.magnuszewski@crs.org.pl

Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved