Piotr Magnuszewski

Piotr Magnuszewski

Piotr Magnuszewski

Zajmuje mnie pytanie, co wpływa na złożoność i jak zarządzać tą złożonością.

Od dziesięcioleci pracuję jako projektant gier, profesjonalny trener, facylitator i badacz, autor modeli systemowych. W swojej pracy tworzę narzędzia pomagające interesariuszom ze wszystkich sektorów sprawniej podejmować decyzje dotyczące społeczeństwa i środowiska oraz w  tworzeniu efektywniejszych polityk.

Zaprojektowałem i wdrożyłem wiele symulacji i gier fabularnych, poruszających zagadnienia złożoności i zrównoważonego rozwoju. Pracowałem z różnorodnymi grupami naukowców, firm, organizacji pozarządowych i przedstawicieli rządowych w wielu krajach na całym świecie. W wolnym czasie lubię wędrować po pięknych polskich górach.

Skontaktuj się ze mną: piotr.magnuszewski@crs.org.pl