Artykuł projektu CASCADES “Europe’s cross-border trade, human security and financial connections: A climate risk perspective”

Artykuł projektu CASCADES “Europe’s cross-border trade, human security and financial connections: A climate risk perspective”

Artykuł projektu CASCADES “Europe’s cross-border trade, human security and financial connections: A climate risk perspective”

Artykuł pt. „“Europe’s cross-border trade, human security and financial connections: A climate risk perspective” został stworzony w ramach projektu CASCADES, którego jesteśmy częścią. Wśród współautorów znaleźli się Piotr Magnuszewski oraz Łukasz Jarząbek.

Artykuł opisuje między innymi, zastosowania naszej symulacji Cascading Climate Impacts. Tekst został opublikowany w czasopiśmie Climate Risk Management, jednocześnie dostępny jest na stronie ScienceDirect.

Projekt CASCADES i symulacja Cascading Climate Impacts zostały sfinansowane z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020.

Photo by Markus Winkler on Unsplash

SHARE IT: