Łukasz Jarząbek

Łukasz Jarząbek

Łukasz Jarząbek

Przez ostatnie kilka lat wdrażałem gry i symulacje społeczne w projektach dotyczących roli kultury w sytuacji zagrożenia katastrofami, odporności na ryzyko powodziowe, zmian klimatu, teorii kulturowej, czy  zrównoważonego biznesu. Fascynuje mnie, w jaki sposób połączenie emergent storytelling (historii, wyłaniającej się z interakcji gracza z mechanizmami gry) i retoryki proceduralnej może pomóc ludziom zgłębiać złożone problemy.

Skontaktuj się ze mną: lukasz.jarzabek@crs.org.pl