Łukasz Jarząbek

Łukasz Jarząbek

Przez ostatnie kilka lat wdrażałem gry i symulacje społeczne w projektach dotyczących roli kultury w sytuacji zagrożenia katastrofami, powodziowym resilience, zmian klimatu, teorii kulturowej, czy zrównoważonego biznesu. Fascynuje mnie w jaki sposób połączenie emergent storytelling – historii wyłaniającej się z interakcji gracza z mechanizmami gry – i retoryki proceduralnej może pomóc ludziom zgłębiać złożone problemy. Moje życie prywatne dyktują moje dwa koty.

Skontaktuj się ze mną: lukasz.jarzabek@crs.org.pl

Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved