„Lekcje wyciągnięte z pandemii COVID-19 dotyczące zarządzania transgranicznymi zagrożeniami klimatycznymi i budowania odporności”

„Lekcje wyciągnięte z pandemii COVID-19 dotyczące zarządzania transgranicznymi zagrożeniami klimatycznymi i budowania odporności”

„Lekcje wyciągnięte z pandemii COVID-19 dotyczące zarządzania transgranicznymi zagrożeniami klimatycznymi i budowania odporności”

Nowy artykuł pt. „Lekcje wyciągnięte z pandemii COVID-19 dotyczące zarządzania transgranicznymi zagrożeniami klimatycznymi i budowania odporności” (org. Lessons from COVID-19 for managing transboundary climate risks and building resilience) współtworzony przez Piotra Magnuszewskiego i Łukasza Jarząbka został opublikowany w czasopiśmie Climate Risk Management.

Artykuł porusza temat wyzwań w obszarze globalnego zarządzania kryzysami klimatycznymi, które ujawniły się wraz z wybuchem pandemii COVID-19. Przedstawione w artykule propozycje właściwych reakcji oraz skutecznej prewencji mogą jednak zapobiec negatywnemu wpływowi określonych wyzwań na funkcjonowanie społeczeństwa.

Piotr i Łukasz przedstawili stworzoną przez CRS w 2020 r. symulację strategiczną Cascading Climate Impacts (CCI), która przedstawia możliwe negatywne następstwa zmian klimatu na różnych kontynentach i ich wpływ na Europę.

Artykuł powstał w ramach projektu CASCADES (CAScading Climate Risks: to ADaptive and resilient European Societies) finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu H2020. (umowa o grant numer 821010) oraz projektu RECEIPT (REMote Climate Effects and their Impact on European Sustainability, Policy and Trade).

Artykuł można przeczytać na stronie ScienceDirect.

SHARE IT: