CASCADES: Drugi warsztat z interesariuszami projektu

CASCADES: Drugi warsztat z interesariuszami projektu

CASCADES: Drugi warsztat z interesariuszami projektu

Dnia 21 października 2021 miał miejsce „CASCADES: Second Core Workshop with Project Stakeholders” – drugi warsztat z udziałem interesariuszy z projektu. Zorganizowaliśmy go we współpracy z Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) oraz innymi partnerami projektu.

Na porannej sesji przeprowadziliśmy symulację społeczną zorganizowaną przy użyciu interaktywnego narzędzia symulacyjnego. Uczestnicy wchodzili w interakcję w wirtualnym środowisku, w którym badali „kaskadowy” wpływ zmian klimatu. Symulacja angażowała uczestników w aktywne eksplorowanie możliwych polityk mających na celu budowanie europejskiej zdolności szybkiego i skutecznego radzenia sobie z nagłymi problemami. Podczas popołudniowej sesji uczestnicy analizowali zdobyte podczas symulacji doświadczenia oraz dyskutowali nad tym, jak lepiej reagować na zmiany klimatu za pomocą politycznych/biznesowych rozwiązań.

Projekt CASCADES identyfikuje jak zagrożenia związane ze zmianami klimatu wpływające na pozaeuropejskie państwa, gospodarki i ludzi mogą przynieść negatywne efekty dla Europy. Robi to poprzez analizę występujących zagrożeń oraz największych wyzwań, przed którymi stają europejskie społeczeństwa. Współpracujemy z wieloma interesariuszami – zarówno w Europie, jak i poza nią – w celu wsparcia projektowania spójnych ram polityki europejskiej w celu przeciwdziałania wspomnianym zagrożeniom. Projekt został sfinansowany z programu badawczego i innowacyjnego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 821010.

SHARE IT: