Warsztaty „SDG pathfinding”

Warsztaty „SDG pathfinding”

Warsztaty „SDG pathfinding”

Warsztaty „SDG pathfinding”, które miały miejsce 17 września 2021 roku były prezentacją narzędzi przydatnych w osiąganiu wyznaczonych celów w projekcie SDG-Pathfinding. Prelegentami byli przedstawiciele francuskiego Narodowego Instytutu Badawczego ds. Rolnictwa, Żywności i Środowiska (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, IRSTEA) oraz nasi reprezentanci.

W pierwszej części warsztatów Nils Ferrand z IRSTEA przedstawił podejście CoOPLAaGE (Coupler des Outils Ouverts et Participatifs pour Laisser les Acteurs s’Adapter pour la Gestion de l’Eau) oraz towarzyszący mu zestaw narzędzi internetowych. Następnie Piotr Magnuszewski zademonstrował nasze symulacje społeczne online za pomocą MIRO i wykorzystywanego przez nas rozszerzenia narzędzia Drag & Drop.

Po prezentacjach uczestnicy dyskutowali na temat przydatności omawianych narzędzi i wyzwań związanych z ich wykorzystaniem w „pandemicznej rzeczywistości”.

SHARE IT: