Symulacja The Future of Food zwitała na konferencji Inkundla

Symulacja The Future of Food zwitała na konferencji Inkundla

Symulacja The Future of Food zwitała na konferencji Inkundla

21 kwietnia odbyła się zdalnie konferencja Sustainability Research + Innovation Inkundla 2022. Jako część programu konferencji, CRS miało przyjemność przeprowadzić sesję “Cascading Climate Impacts across Geographical Boundaries”, podczas której Piotr Magnuszewski i Michalina Kułakowska podjęli temat spodziewanego w przyszłości kryzysu żywnościowego. Zagadnienie to zostało przedstawione w formie interaktywnej symulacji społecznej, do której zaproszono uczestników konferencji. Gracze mieli więc okazję zapoznać się z prawdopodobnymi scenariuszami i badaniami naukowymi, na których oparto realia wykreowanego w symulacji świata.

Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy zanurzyli się w wirtualnej rzeczywistości z roku 2026. Świat w symulacji boryka się z postępującymi kaskadowo skutkami zmian klimatycznych i powiązanym kryzysem żywnościowym. Każdy uczestnik ma za zadanie wybrać jedną z wielu ról, np. przedstawiciela Indyjskiego Stowarzyszenia Rolników i Handlu Organicznego czy Kanadyjsko-Brazylijskiego Instytutu Badawczego ds. Zrównoważonego Rolnictwa.

Uczestnicy podzieleni na pięć grup roboczych, mieli za zadanie wypracować jak najlepsze rozwiązania w obrębie następujących wyzwań: 1) wolny handel, 2) produkcja i handel agrochemikaliami, 3) wyżywienie populacji całej planety, 4) budowanie odporności na kryzysy żywnościowe, a także 5) wpływ produkcji żywności na bioróżnorodność. Każdej z grup zostały zaproponowane konkretne polityki, których skuteczność można było omówić zarówno w oddzielnych pokojach na Zoomie, jak i na platformie symulacyjnej. W przypadku, gdyby zaproponowane rozwiązania nie spełniały oczekiwań graczy, uczestnicy mogli tworzyć i lobbować własne polityki.

Po dyskusji uczestnicy zostali zaproszeni do sali plenarnej na sesję podsumowującą, podczas której mogli podzielić się swoją opinią i skomentować zarówno przedstawione narzędzie jak i swoje wrażenia z dyskusji.

Zaprezentowana podczas wydarzenia symulacja Cascading Climate Impacts Policy Simulation powstała w ramach projektu „CASCADES – Cascading Climate Risks: Towards adaptive and resilient European Societies”, sfinansowanego w ramach unijnego programu Horyzont 2020.

SHARE IT: