Symulacja The Future of Food zwitała na konferencji Inkundla

Symulacja The Future of Food zwitała na konferencji Inkundla

21 kwietnia odbyła się zdalnie konferencja Sustainability Research + Innovation Inkundla 2022. Jako część programu konferencji, CRS miało przyjemność przeprowadzić sesję “Cascading Climate Impacts across Geographical Boundaries”, podczas której Piotr Magnuszewski i Michalina Kułakowska podjęli temat spodziewanego w przyszłości kryzysu żywnościowego. Zagadnienie to zostało przedstawione w formie interaktywnej symulacji społecznej, do której zaproszono uczestników konferencji. Gracze mieli więc okazję zapoznać się z prawdopodobnymi scenariuszami i badaniami naukowymi, na których oparto realia wykreowanego w symulacji świata.

Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy zanurzyli się w wirtualnej rzeczywistości z roku 2026. Świat w symulacji boryka się z postępującymi kaskadowo skutkami zmian klimatycznych i powiązanym kryzysem żywnościowym. Każdy uczestnik ma za zadanie wybrać jedną z wielu ról, np. przedstawiciela Indyjskiego Stowarzyszenia Rolników i Handlu Organicznego czy Kanadyjsko-Brazylijskiego Instytutu Badawczego ds. Zrównoważonego Rolnictwa.

Uczestnicy podzieleni na pięć grup roboczych, mieli za zadanie wypracować jak najlepsze rozwiązania w obrębie następujących wyzwań: 1) wolny handel, 2) produkcja i handel agrochemikaliami, 3) wyżywienie populacji całej planety, 4) budowanie odporności na kryzysy żywnościowe, a także 5) wpływ produkcji żywności na bioróżnorodność. Każdej z grup zostały zaproponowane konkretne polityki, których skuteczność można było omówić zarówno w oddzielnych pokojach na Zoomie, jak i na platformie symulacyjnej. W przypadku, gdyby zaproponowane rozwiązania nie spełniały oczekiwań graczy, uczestnicy mogli tworzyć i lobbować własne polityki.

Po dyskusji uczestnicy zostali zaproszeni do sali plenarnej na sesję podsumowującą, podczas której mogli podzielić się swoją opinią i skomentować zarówno przedstawione narzędzie jak i swoje wrażenia z dyskusji.

Zaprezentowana podczas wydarzenia symulacja Cascading Climate Impacts Policy Simulation powstała w ramach projektu „CASCADES – Cascading Climate Risks: Towards adaptive and resilient European Societies”, sfinansowanego w ramach unijnego programu Horyzont 2020.

SHARE IT:
Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved