Symulacja społeczna na temat mobilności miejskiej w Wiedniu – RECREATE, Games for Climate Days

Symulacja społeczna na temat mobilności miejskiej w Wiedniu – RECREATE, Games for Climate Days

Łukasz Jarząbek przeprowadził kolejny warsztat na temat mobliności miejskiej i przestrzeni publicznej miasta Wiedeń w ramach projektu RECREATE.

Drogi, chodniki i place powinny być budowane dla mieszkańców oraz przyjaznego dla klimatu, niskoemisyjnego transportu.

Dlatego, do 2030 Wiedeń postawił sobie za cel redukcję emisji CO2 z transportu o 50%, jak również „odzyskanie” przestrzeni publicznej dla mieszkańców. Potrzebne są radykalne, systemowe zmiany transportu, indywidualnych sposobów mobilności, jak również zrestrukturyzowanie wysokoemisyjnych form transportu publicznego przez np. rozwój nowych linii metra.

Podczas symulacji uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy: odzyskiwanie przestrzeni publicznej, przeprowadzenie rewolucji e-mobilności oraz analiza sytuacji mobilności miejskiej w Wiedniu.

Trzy grupy robocze reprezentowały organizacje zaniepokojone przyszłością mobilności i zagospodarowania przestrzeni miejskiej w Wiedniu. Każda z organizacji reprezentowała inną grupą mieszkańców o odmiennych wizjach zarządzania przestrzenią miejską. Celem było utworzenie spójnej polityki miejskiej. Uczestnicy Panelu ds. mobilności miasta Wiedeń dyskutowali i negocjowali propozycje polityk w tej kwestii.

Warsztat został zrealizowany we współpracy z International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

SHARE IT: