Prezentacja Platfromy Symulacyjnej na COP27

Prezentacja Platfromy Symulacyjnej na COP27

Na początku listopada, zorganizowaliśmy interaktywną prezentację platformy symulacyjnej podczas dnia Nauki i Młodzieży na COP27. Sesja odbyła się w wirtualnym pawilonie Cascading Climate Risks COP27, którego gospodarzem był Chatham House.

Celem było zaprezentowanie, w jaki sposób można wykorzystać platformę symulacyjną (engage.socialsimulations), aby przedstawić uczestnikom w angażujący sposób możliwe scenariusze przyszłych wydarzeń.

Przykład polityki umieszczonej na platformie symulacyjnej

W porównaniu z pisemnymi lub ustnymi formami komunikacji (takimi jak artykuły lub prezentacje), symulacje polityki łączą wyzwanie, emocje i uczenie się przez podejmowanie działań w bezpiecznym środowisku. Symulacja ma zgromadzić szeroką grupę uczestników, od decydentów, badaczy, po studentów, a ostatecznym celem jest promowanie systemowego podejścia w kształtowaniu polityki i bardziej różnorodnych instrumentów politycznych.

Piotr przedstawia proces warsztatu symulacyjnego

Symulacja Cascading Climate Impacts Policy Simulation została stworzona w ramach projektu „CASCADES – Cascading Climate Risks: Towards adaptive and resilient European Societies”, który był finansowany w ramach unijnego programu Horyzont 2020.

SHARE IT: