PARATUS kick-off meeting

PARATUS kick-off meeting

Projekt PRARATUS oficjalnie rozpoczęty! W połowie października Michalina Kułakowska uczestniczyła w pierwszym spotkaniu partnerów w Enschede w Holandii na Uniwersytecie Twente.

Celem projektu PARATUS jest stworzenie otwartej platformy dla interesariuszy zaangażowanych w zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi. W projekcie PARATUS bierze udział 19 partnerów z 12 krajów i jest on częścią programu Horizon Europe.

Discussion groups

„Opracowujemy nowe metody analizy narażenia i podatności na zagrożenia, które umożliwią ocenę ryzyka systemowego w różnych sektorach i lokalizacjach geograficznych. Metody te posłużą do analizy zmian ryzyka w czasie i przestrzeni oraz do opracowywania z interesariuszami nowych scenariuszy i opcji ograniczania ryzyka. W projekcie wykorzystamy innowacyjne narzędzie np. symulacje społeczne” – mówi jedna z głównych koordynatorek projektu, Funda Atun, z Uniwersytetu Twente.

Nie możemy się doczekać współpracy z tak świetnym zespołem partnerów. Wkrótce napiszemy więcej na temat naszej roli w projekcie PARATUS.

SHARE IT: