Symulacja społeczna podczas Cascading Resource Scarcity: Science Diplomacy at the Intersection of Climate Change

Symulacja społeczna podczas Cascading Resource Scarcity: Science Diplomacy at the Intersection of Climate Change

Symulacja społeczna podczas Cascading Resource Scarcity: Science Diplomacy at the Intersection of Climate Change

22 lipca 2021, wspólnie z IIASA, National Research Council Canada, ISSP (uOttawa), and Mitacs, przeprowadziliśmy warsztaty online z naszą symulacją strategiczną dotyczącą kaskadowych oddziaływań klimatycznych.

Symulacja odbyła się w całości online z wykorzystaniem specjalnego, interaktywnego środowiska dostępnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Tematem był niedobór metali, przewidywany wkrótce w związku z planowaną transformacją energetyczną i przejściem od paliw kopalnych do źródeł odnawialnych. Uczestnicy symulacji pochodzili głównie z Kanady i zajmowali się polityką naukową i dyplomacją, byli wśród nich również młodzi naukowcy zainteresowani polityką klimatyczną.

Podczas symulacji gracze wcielili się w role różnych decydentów w niedalekiej przyszłości. Każdego z nich w jakimś stopniu dotykała transformacja energetyczna, a co za tym idzie sytuacja na rynku metali. Następnie odbyła się podzielona na tury dyskusja nad kilkoma wcześniej przygotowanymi propozycjami rozwiązań politycznych. Można było na nie głosować przez cały czas trwania rozgrywki. Pomiędzy turami pojawiały się reportaże wideo, a w trakcie gry informacje prasowe. Celem tych materiałów było poddać w wątpliwość przekonania graczy oraz skłonić ich do przemyślenia swoich stanowisk. Aż do ostatniej chwili można było zmienić swój głos, co dodatkowo wzmagało dynamikę rozgrywki. Po wszystkim uczestnicy wzięli udział w debriefingu, czyli dyskusji na temat przebiegu gry, w tym ich własnych wyborów i perspektyw.

Dyskusja podczas symulacji

Warsztat był cześcią wydarzenia Cascading Resource Scarcity: Science Diplomacy at the Intersection of Climate Change zorganizowanego przez Science & Policy Exchange – Dialogue sciences et politiques. Po naszej stronie zespół prowadzący symulację składał się z głównego facylitatora Piotra Magnuszewskiego, facylitatora technicznego Łukasza Jarząbka, oraz wsparcia: Timothy’ego Gigera, Huberta Brychczyńskiego, Władysława Zołoto, i Michaliny Kułakowskiej.

SHARE IT: