Symulacja Raw Materials Challenge podczas AAAS-TWAS Course on Science Diplomacy

Symulacja Raw Materials Challenge podczas AAAS-TWAS Course on Science Diplomacy

Symulacja Raw Materials Challenge podczas AAAS-TWAS Course on Science Diplomacy

Po raz kolejny przeprowadziliśmy warsztaty z naszą symulacją Raw Materials Challenge. Tym razem, podczas kursu dyplomacji naukowej, zorganizowanego wspólnie przez American Association for the Advancement of Science (AAAS) i The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries (TWAS). Warsztaty przeprowadziliśmy wspólnie z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemów (IIASA).

Symulacja odbyła się w całości online w niestandardowym, interaktywnym środowisku dostępnym w przeglądarce. Głównym tematem wydarzenia były wyzwania interakcji między nauką a polityką. Zbadaliśmy tę kwestię na przykładzie kluczowych minerałów, które są niezbędne do przejścia z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii. Wśród uczestników znaleźli się reprezentanci świata akademickiego i politycznego. Gracze pracowali w parach, składających się z jednego naukowca i jednego decydenta.

Symulacja Raw Materials Challenge opiera się na symulacji Cascading Climate Impacts opracowanej w ramach projektu CASCADES w ramach programu Horyzont 2020 we współpracy z naszymi ekspertami.

SHARE IT: