Warsztat z Community Organizing Game – Wrocław

Warsztat z Community Organizing Game – Wrocław

3 sierpnia 2021 zorganizowaliśmy warsztat z nową symulacją dotyczącą organizowania społecznościowego. Były to pierwsze od marca 2020 warsztaty, które udało nam się zorganizować na żywo, zapraszając uczestników do naszego biura we Wrocławiu.

Wśród uczestników znaleźli się nasi partnerzy z Fundacji Rzecz Społeczna, którzy wraz z nami testowali Community Organizing Game (nazwa tymczasowa). Podczas warsztatu uczestnicy z różnych środowisk i grup wiekowych mogli zaangażować się w intensywne dyskusję na temat przyszłości inwestycji w małym fikcyjnym miasteczku. Po symulacji omówiliśmy projekt samej gry i to, jak ją ulepszyć, żeby lepiej dostosować ją do celów partnerów.

Gra powstaje przy wsparciu projektu Story of Change.

SHARE IT: