Rozdział Translating Models into a Game Design w „Urban Sustainability” opublikowany przez wydawnictwo Springer

Rozdział Translating Models into a Game Design w „Urban Sustainability” opublikowany przez wydawnictwo Springer

Rozdział Translating Models into a Game Design w „Urban Sustainability” opublikowany przez wydawnictwo Springer

Artykuł autorstwa Michaliny Kułakowskiej i Aleksandry Solińskiej-Nowak trafił do książki „Urban Sustainability”. “Urban Sustainability” to książka wydana przez wydawnictwo Springer, która oferuje przyszłym decydentom innowacyjne sposoby nauczania. Dostarcza wiedzy, tłumaczy procesy złożonego podejmowania decyzji i wyostrza ich jasność myślenia. Głównym celem publikacji jest poprawa zdolności komunikacyjnych i rozwijanie krytycznego myślenia. 

Jeden z rozdziałów zatytułowany „Translating Models into a Game Design” został napisany przez Michalinę Kułakowską i Aleksandrę Solińską-Nowak z CRS. Autorki tłumaczą jak przełożyć abstrakcyjne pojęcia na elementy gry, nie tracąc przy tym ich znaczenia. Jednocześnie szczegółowo wyjaśniają proces przekładania modeli rzeczywistych systemów na reguły i elementy gier planszowych. Ponadto autorki przedstawiają przegląd gier planszowych, które zajmują się kwestiami zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na ich zaletach i wadach. 

Tekst opracowany w ramach unijnego programu kształcenia i szkolenia Erasmus+, w projekcie SUSTAIN.

Całą książkę można przeczytać tutaj.

SHARE IT: