Science and Diplomacy: budujemy most między nauką, a polityką

Science and Diplomacy: budujemy most między nauką, a polityką

28 lipca nasz zespół przeprowadził symulację Future of Food podczas kursu online Science and Diplomacy organizowanego przez American Association for the Advancement of Science (AAAS) i The World Academy of Sciences (TWAS). 

Uczestnicy, dobrani w pary złożone z reprezentanta świata naukowego oraz władzy prawodawczej, wcielili się w role przedstawicieli różnych krajów i organizacji odpowiedzialnych za globalne bezpieczeństwo i dobrobyt.

Piotr Magnuszewski tłumaczy rolę dawane uczestnikom symulacji

W tych rolach badali cztery interaktywne fabuły oferujące różne punkty widzenia i możliwe rozwiązania globalnego kryzysu żywnościowego. Celem było opracowanie propozycji nowego zestawu regulacji, które przeciwdziałałyby przedstawionego w symulacji kryzysowi żywnościowemu. 

Po zakończeniu symulacji wielu uczestników podzieliło się opinią o warsztatach:

Co za wciągająca sesja na #SciDip2022 podczas symulacji the future of food! Odgrywanie ról delegatów podczas nadzwyczajnego spotkania światowych ekspertów i dyplomatów, by spróbować zażegnać przyszły kryzys. Najlepsze doświadczenie w moim życiu.

Becky Aloo (@AlooBecky), 28 lipca 2022

Dziękujemy AAAS-TWAS za zaproszenie do udziału w kursie!

SHARE IT: