Education to Citizenship

Edukacja do Obywatelskości

 

Daty:

2022-2024

Finansowanie:

EEA Funds

Oficjalna strona: 

rzeczspoleczna.pl

Osoba kontaktowa: 

Michalina Kułakowska

Partnerzy:

Fundacja Rzecz Społeczna
Krytyka Polityczna
Phronesis SA

Kraje: 

Polska, Norwegia

 

Projekt Edukacja do Obywatelskości powstał w odpowiedzi na małą ofertę w dziedzinie edukacji obywatelskiej dla osób dorosłych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Fundacja Rzecz Społeczna wraz z partnerami stworzy szereg atrakcyjnych narzędzi do edukacji obywatelskiej dorosłych. Projekt w dużej mierze będzie wykorzystywał metodologię organizowania społecznościowego.

Edukacja do Obywatelskości korzysta z dotacji w wysokości 171 017 EUR przyznanej w ramach Funduszy EOG. Dzięki temu dofinansowaniu 3 partnerów z Polski i 1 z Norwegii opracują innowacyjny program szkoleń dla edukatorów obywatelskich pracujących ze społecznościami lokalnymi. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie kursów dla edukatorów obywatelskich na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym. Uczestnikami wydarzenia będą edukatorzy obywatelscy pracujący lub planujący pracę ze społecznościami lokalnymi, w szczególności ze środowiskami marginalizowanymi.

Celem wydarzeń organizowanych przez Fundację Rzecz Społeczna, Centrum Rozwiązań Systemowych i Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego (Krytyka Polityczna) będzie upowszechnienie owoców projektu: programu kursów, gry edukacyjnej i podręcznika.

Centrum Rozwiązań Systemowych będzie wiodącym podmiotem w opracowywaniu innowacyjnej gry edukacyjnej (symulacji społecznej).

Education to Citizenship korzysta z dotacji w wysokości 171 017,00 EUR uzyskanego od  Iceland, Liechtenstein and Norway pod funduszem EEA Funds.

 

Więcej informacji (aktualności) o projekcie.

News