Catalysing Green Infrastructure

Projekt Catalysing Green Infrastructure ma na celu wypracowanie rozwiązań zwiększających jednocześnie ochronę mieszkańców przed powodzią oraz wartości przyrodnicze regionu. Tego typu “zielona infrastruktura” jest traktowana jako cenny dodatek do tradycyjnych metod ochrony przeciwpowodziowej. Zielona infrastruktura ochrony przeciwpowodziowej wspomaga także adaptację do zmian klimatu i często wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, które dzięki temu staje się bardziej atrakcyjne do zamieszkania, rekreacji, turystyki i rozwoju lokalnej gospodarki.

Wśród partnerów realizujących, prócz CRS, znajdują się następujące organizacje: Deltares (Holandia), Alterra- Wageningen-UR (Holandia) oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Więcej na stronie internetowej projektu (w j. angielskim).

Pobierz raport „Zielona Infrastruktura. Studium przypadku Domaszków-Tarchalice