Journey

Journey

Daty:

2020

Finansowanie:

EIT Climate-KIC

Kontakt:

Jakub Damurski

Kraje uczestniczące:

Grecja, Polska

Journey to kurs wspierający rozwój umiejętności niezbędnych do osiągnięcia bezemisyjnej przyszłości. Projekt zakłada opracowanie intensywnego, 1,5-tygodniowy programu szkoły letniej obejmującego wszystkie cele oddziaływania Climate KIC i opartego na wiedzy partnerów C-KIC. Unikalny program Journey ma na celu wsparcie absolwentów w drodze do formowania wspólnoty wiedzy, tzw. Knowledge Innovation Community i uposażenie ich w podstawowe umiejętności potrzebne, by stać się innowatorami systemu, przedsiębiorcami i specjalistami ds. wdrażania zmian.

Politechnika Cypryjska, jako koordynator projektu, ma za zadanie wspieranie procesu tworzenia się wspomnianych wspólnot wiedzy, kierowanych przez trenerów. Uczestnicy projektu zmierzą się z wieloma lokalnymi, globalnymi i „glokalnymi” wyzwaniami, zapoznają się z przykładami działań zaczerpniętych z branży morskiej oraz z innymi innowacyjnymi projektami, prowadzonymi na Cyprze.

W ramach projektu Centrum Rozwiązań Systemowych odpowiedzialne jest za przeprowadzenie warsztatu wykorzystaniem symulacji społecznej The World’s Future.

The project is supported by the EIT Climate-Kic Journey program and co-funded by EIT.

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Aktualności