Long-Termism

Daty:

2020

Finansowanie:

EIT Climate-KIC

Kontakt:

Agata Śliwa

Kraje uczestniczące:

Wielka Brytania, Finlandia, Niemcy, Polska, Holandia, Szwajcaria

Wiele inwestycji, na przykład w infrastrukturę i energię, niezbędnych do łagodzenia następstw zmian klimatu wymaga obrania perspektywy długoterminowej i dostosowanego do niej systemu finansowego, który pozwoliłby na przydział środków finansowych na działania prewencyjne. By stworzyć systemy wspierające wspólnie przejście z gospodarki ekstrakcyjnej na regeneracyjną, niezbędne jest obranie długoterminowego sposobu myślenia i gruntowna zmiana w naszym systemie wartości.

Każdy z projektów z serii Deep Demonstrations oparty jest o badania naukowe, najnowsze technologie i współpracę między partnerami. Angażuje międzynarodowe instytucje naukowe, prywatne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i oddolne inicjatywy społeczne. Inicjatywa Long-Termism dąży do transformacji sposobów myślenia na bardziej długoterminowe oraz stworzenia mechanizmów finansowych, które umożliwią łatwiejsze inwestycje w zrównoważony rozwój.

Centrum Rozwiązań Systemowych jest w projekcie odpowiedzialne za stworzenie prototypu symulacji społecznej jako platformy do kreatywnego eksperymentowania z systemem finansowym. Symulacja będzie testowana jako narzędzie do wspólnego zastanowienia się nad alternatywnymi instytucjami i politykami, które mogłyby zostać połączone by stworzyć bardziej zrównoważony i zorientowany na dłuższą perspektywę system finansowy.

The projects is supported by the EIT Climate-Kic Deep Demonstrations program and co-funded by EIT.

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Aktualności

Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved