Webinar w ramach projektu Long-Temism

Webinar w ramach projektu Long-Temism

Webinar w ramach projektu Long-Temism

W dniach 23, 24 i 25 marca 2020 partnerzy projektu Long-Termismspotkali się na wirtualnym warsztacie, podczas którego dyskutowali o dotychczasowych inicjatywach w popularyzacji myślenia długoterminowego.

Dyskusje o działaniach przeprowadzonych zarówno przez partnerów jak i podmioty zewnętrzne miały na celu znalezienie powiązań oraz wypracowanie nowych obszarów, w których będą przeprowadzane wspólne działania partnerów.

SHARE IT: