REBOOST

REBOOST: A Boost for Rural Lignite Regions

Projekt „“A Boost for Rural Lignite Regions” ma na celu wspieranie interesariuszy z trzech europejskich regionów węgla brunatnego (Łużyce w Niemczech, Wielkopolska Wschodnia w Polsce i Gorj w Rumunii) w transformacji od obecnego wysokiego uzależnienia gospodarczego od węgla brunatnego do niskoemisyjności. Wspomniane regiony mają wspólne cechy, utrudniające proces transformacji. Między innymi są to spowolnienie gospodarcze, starzejące się społeczeństwa, brak możliwości zatrudnienia i słaba współpraca zainteresowanych stron. Między regionami istnieją również znaczące różnice, na przykład wsparcie politycznego ze strony rządów i poziom finansowania procesu transformacji.

Tam, gdzie to możliwe, projekt będzie wspierał faktyczne wdrażanie alternatywnych i obiecujących rozwiązań w zakresie wytwarzania energii, które mogą przyczynić się do sprawiedliwej transformacji.

W ramach projektu Centrum Rozwiązań Systemowych zaprojektuje dla każdego regionu symulację strategiczną. Głównym celem tych symulacji będzie zaangażowanie lokalnych interesariuszy i wzmocnienie ich pozycji w projektowaniu i badaniu alternatywnych ścieżek rozwoju. Gracze będą mogli eksplorować interaktywne światy charakteryzujące się najważniejszymi cechami społeczno-ekonomicznymi i geograficznymi rzeczywistych regionów. W celu stymulowania wzajemnego uczenia się i dzielenia się innowacyjnymi rozwiązaniami, wyniki symulacji zostaną upowszechnione. Ostatnim zadaniem naszej organizacji będzie przygotowanie gry online opartej, która pozwoli na rozpowszechnienie wiedzy o problemach poruszanych w projekcie.

Partnerzy projektu zastosują uzupełniające podejścia, w tym techniki głębokiego słuchania i metody oceny ekonomicznej, aby w pełni zbadać stanowiska, potrzeby i preferencje różnych grup interesariuszy, oraz ocenić przyszłe alternatywy dla wytwarzania energii z węgla brunatnego i ich implikacje dla zmian w lokalnej gospodarce i rynku pracy. Projekt zbada także możliwości zwiększonego zaangażowania w procesy polityczne UE.

The project is supported by the EIT Climate-Kic INNOVATION ECOSYSTEMS – Cross European Ecosystems program and co-funded by EIT.

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Aktualności

Trening dla moderatorów symulacji REBOOST

W oczekiwaniu na kolejne planowane warsztaty REBOOST w Gorj, Lusatii, Wielkopolsce, zaprosiliśmy naszych partnerów z rumuńskiej Izby Handlowej, Przemysłowej oraz Rolniczej w Timis (Timis Chamber of Commerce, Industry and Agriculture) na trening moderacyjny. Podczas spotkania prowadzonego przez Michalinę Kułakowską nasi partnerzy dowiedzieli się, jak poruszać się po interfejsie moderatora symulacji REBOOST oraz zapoznali się z […]

Graliśmy w REBOOST multiplayer simulation

15 września zaprosiliśmy partnerów i współpracowników zainteresowanych tematyką transformacji regionalnej i „sprawiedliwych przemian”, do udziału w warsztatach z REBOOST multiplayer simulation. W zeszłym roku zaangażowaliśmy interesariuszy z Łużyc, Wielkopolski i Gorj w serie dopasowanych do ich potrzeb symulacji. Teraz, dzięki symulacji REBOOST, robimy kolejny krok w rozpowszechnianiu wyników projektu REBOOST i wspieraniu interesariuszy z europejskich […]

REBOOST w „pociągu do kultury”

Nasi partnerzy REBOOST zaprezentowali projekt w pociągu do Wrocławia. „Culture Train Berlin-Wrocław” to coroczna inicjatywa, w ramach której różne organizacje z Niemiec i Polski mogą zaprezentować swoją działalność pasażerom pociągu jadącego do Wrocławia. Podczas 4,5-godzinnej podróży nasi partnerzy REBOOST przedstawili projekt i jego założenia. Następnie przeprowadzili również serię interaktywnych ćwiczeń, aby zachęcić pasażerów do omówienia […]

REBOOST: Webinarium podsumowujące wrażenia

Łużyce, Gorj i wschodnia Wielkopolska to trzy europejskie regiony. Łączy je długa tradycja górnicza i pragnienie całościowej transformacji. Aby ułatwić realizację tego pragnienia, odbyła się seria regionalnych symulacji strategicznych pod nazwą REBOOST, którą przeprowadzlili nasi partnerzy – Uniwersytet w Grazu, Poczdamski Instytut Badań nad Skutkami Zmian Klimatu, Climate-KIC, Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Chociebużu, CEE Bankwatch […]

Pierwsze spotkanie projektu REBOOST

12 sierpnia spotkaliśmy się z partnerami projektu REBOOST na wirtualnym spotkaniu w programie ZOOM. Spotkanie oficjalnie rozpoczęło projekt REBOOST. W pierwszej połowie spotkania każdy z partnerów przedstawił siebie, swoją pracę i swoje zaangażowanie w zadania w ramach projektu. Jako wprowadzenie do tego, co Centrum Rozwiązań Systemowych zaplanowało na tegoroczne warsztaty, Jakub Damurski i Timothy Giger […]