REBOOST: A Boost for Rural Lignite Regions

Projekt „“A Boost for Rural Lignite Regions” ma na celu wspieranie interesariuszy z trzech europejskich regionów węgla brunatnego (Łużyce w Niemczech, Wielkopolska Wschodnia w Polsce i Gorj w Rumunii) w transformacji od obecnego wysokiego uzależnienia gospodarczego od węgla brunatnego do niskoemisyjności. Wspomniane regiony mają wspólne cechy, utrudniające proces transformacji. Między innymi są to spowolnienie gospodarcze, starzejące się społeczeństwa, brak możliwości zatrudnienia i słaba współpraca zainteresowanych stron. Między regionami istnieją również znaczące różnice, na przykład wsparcie politycznego ze strony rządów i poziom finansowania procesu transformacji.

Tam, gdzie to możliwe, projekt będzie wspierał faktyczne wdrażanie alternatywnych i obiecujących rozwiązań w zakresie wytwarzania energii, które mogą przyczynić się do sprawiedliwej transformacji.

W ramach projektu Centrum Rozwiązań Systemowych zaprojektuje dla każdego regionu symulację strategiczną. Głównym celem tych symulacji będzie zaangażowanie lokalnych interesariuszy i wzmocnienie ich pozycji w projektowaniu i badaniu alternatywnych ścieżek rozwoju. Gracze będą mogli eksplorować interaktywne światy charakteryzujące się najważniejszymi cechami społeczno-ekonomicznymi i geograficznymi rzeczywistych regionów. W celu stymulowania wzajemnego uczenia się i dzielenia się innowacyjnymi rozwiązaniami, wyniki symulacji zostaną upowszechnione. Ostatnim zadaniem naszej organizacji będzie przygotowanie gry online opartej, która pozwoli na rozpowszechnienie wiedzy o problemach poruszanych w projekcie.

Partnerzy projektu zastosują uzupełniające podejścia, w tym techniki głębokiego słuchania i metody oceny ekonomicznej, aby w pełni zbadać stanowiska, potrzeby i preferencje różnych grup interesariuszy, oraz ocenić przyszłe alternatywy dla wytwarzania energii z węgla brunatnego i ich implikacje dla zmian w lokalnej gospodarce i rynku pracy. Projekt zbada także możliwości zwiększonego zaangażowania w procesy polityczne UE.

The project is supported by the EIT Climate-Kic INNOVATION ECOSYSTEMS – Cross European Ecosystems program and co-funded by EIT.

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Aktualności

Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved