REBOOST: A Boost for Rural Lignite Regions

Daty:

2020-2022

Finansowanie:

EIT Climate KIC

Oficjalna strona:

TBA

Contact person:

Jakub Damurski

Kraje uczestniczące:

Niemcy, Rumunia, Polska

Projekt REBOOST: A Boost for Rural Lignite Regions ma na celu wsparcie działań interesariuszy w trzech europejskich regionach wydobywczych węgla brunatnego (Łużyce w Niemczech, Konin w Polsce i Gorj w Rumunii) ukierunkowanych na przejście od gospodarki w wysokim stopniu zależnej od węgla brunatnego do gospodarki niskoemisyjnej.

Projekt wykorzysta symulacje strategiczne i techniki scenariuszy, aby zaangażować lokalnych interesariuszy w projektowanie i eksplorację alternatywnych ścieżek rozwoju. Wyniki symulacji zostaną udostępnione za pomocą platformy internetowej. Tam, gdzie to możliwe, projekt wesprze również faktyczne wdrażanie obiecujących alternatywnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii.

W projekcie REBOOST Centrum Rozwiązań Systemowych będzie odpowiedzialne za projektowanie strategicznych symulacji wspierających interesariuszy. Centrum Rozwiązań Systemowych stworzy także symulację społecznej, którą będzie można wykorzystać w innych europejskich regionach wydobywczych węgla brunatnego.

REBOOST: A Boost for Rural Lignite Regions is supported by the EIT Climate-KIC INNOVATION ECOSYSTEMS program and co-funded by EIT.

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Aktualności

Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved