Timothy Giger

Timothy Giger

Do zespołu Centrum Rozwiązań Systemowych dołączyłem w 2020 roku jako Sustainability Expert. Moje obowiązki obejmują projektowanie symulacji oraz prowadzenie badań. Dokładam wszelkich starań, żeby efekty naszej pracy nie tylko zaskakiwały kreatywnością, ale przede wszystkim były podparte rzetelną wiedzą i zgodne ze stanem faktycznym.
Zanim poświęciłem się zgłębianiu procesów adaptacji do zmian klimatu, przez kilka lat moje studia i praca skupiały się na architekturze krajobrazu. Interesują mnie adaptacyjne rozwiązania w zarządzaniu niepewnością związaną ze zmianami klimatu oraz rola symulacji społecznych w zwiększaniu świadomości i wiedzy na ten temat. W wolnym czasie zajmuję się ogrodem i majsterkuję.
Jestem także jedynym członkiem zespołu, który nie potrafi (jeszcze) porozumieć się po polsku.

Skontaktuj się ze mną: timothy.giger@crs.org.pl

Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved