Graliśmy w REBOOST multiplayer simulation

Graliśmy w REBOOST multiplayer simulation

Graliśmy w REBOOST multiplayer simulation

15 września zaprosiliśmy partnerów i współpracowników zainteresowanych tematyką transformacji regionalnej i „sprawiedliwych przemian”, do udziału w warsztatach z REBOOST multiplayer simulation.

W zeszłym roku zaangażowaliśmy interesariuszy z Łużyc, Wielkopolski i Gorj w serie dopasowanych do ich potrzeb symulacji. Teraz, dzięki symulacji REBOOST, robimy kolejny krok w rozpowszechnianiu wyników projektu REBOOST i wspieraniu interesariuszy z europejskich regionów górniczych poza projektem.

Symulacja REBOOST to symulacja dla wielu graczy prowadzona przez moderatorów, w której uczestnicy mogą rozwijać swoje wizje niskoemisyjnej przyszłości. Testują rozwiązania i torują sobie drogę do sprawiedliwej transformacji i rewitalizacji fikcyjnego regionu.

Opracowanie symulacji wspiera EIT Climate-KIC.

SHARE IT: