Trening dla moderatorów symulacji REBOOST

Trening dla moderatorów symulacji REBOOST

Trening dla moderatorów symulacji REBOOST

W oczekiwaniu na kolejne planowane warsztaty REBOOST w Gorj, Lusatii, Wielkopolsce, zaprosiliśmy naszych partnerów z rumuńskiej Izby Handlowej, Przemysłowej oraz Rolniczej w Timis (Timis Chamber of Commerce, Industry and Agriculture) na trening moderacyjny.

Podczas spotkania prowadzonego przez Michalinę Kułakowską nasi partnerzy dowiedzieli się, jak poruszać się po interfejsie moderatora symulacji REBOOST oraz zapoznali się z materiałami pomocniczymi. Później mogli przećwiczyć poszczególne kroki zawarte w scenariuszu warsztatów. Na sam koniec, poświęciliśmy trochę czasu tematowi facylitacji oraz organizacji warsztatów. Uczestnicy mieli możliwość zadania nurtujących pytań oraz przedyskutowania zaistniałych wątpliwości.

Planujemy organizację podobnych spotkań dla naszych partnerów z Niemiec i Polski w 2022 roku.

Projekt REBOOST i symulacja REBOOST są wspierane przez program EIT Climate-Kic INNOVATION ECOSYSTEMS – Cross European Ecosystems i są współfinansowane przez EIT.

SHARE IT: