Trening dla moderatorów Community Organizing Game

Trening dla moderatorów Community Organizing Game

Trening dla moderatorów Community Organizing Game

15 października 2021 r. przeprowadziliśmy zdalne warsztaty z partnerami projektu Story of Change. Celem warsztatu było przygotowanie ich do samodzielnego przeprowadzenia testów Community Organizing Game.

Warsztat został zorganizowany online, brali w nim udział reprezentanci partnerów wyznaczeni aby moderować testy poza Polską. 

Podczas szkolenia omówiliśmy techniczne aspekty prowadzenia symulacji oraz podstawy facylitacji warsztatów i debriefingu. Uczestnicy nauczyli się również, jak zebrać niezbędne informacje zwrotne, aby przyczynić się do rozwoju i ulepszeń naszej symulacji.

SHARE IT: