Skuteczne Zarządzanie Obszarami Natura 2000

Projekt Skuteczne Zarządzanie Obszarami Natura 2000 był odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie tymi obszarami w Polsce. Potrzebę zidentyfikowano na podstawie konsultacji z potencjalnymi beneficjentami, którzy wskazali na istniejące braki w zakresie dobrego modelu (koncepcji) zarządzania obszarami „naturowymi”, jak również na potrzebę stworzenia narzędzia wspomagającego efektywną komunikację oraz udostępnianie i przepływ informacji.

Opis projektu

W ramach projektu opracowano: model zarządzania oraz teoretyczna koncepcja komputerowego Systemu Wspomagania Decyzji dla dwóch obszarów pilotażowych: OSO Łęgi Odrzańskie (woj. dolnośląskie) i OSO Puszcza Niepołomicka (woj. małopolskie). Projekt realizowano od października 2009 do września 2010. Działania objęły: badanie potrzeb beneficjentów, przegląd stosowanych w wybranych państwach UE rozwiązań w zakresie zarządzania i systemów wspomagania decyzji na obszarach Natura 2000, stworzenie modelu zarządzania dla obszarów pilotażowych, opracowanie teoretycznej koncepcji Systemu Wspomagania Decyzji, zorganizowanie warsztatów konsultacyjno-szkoleniowych w obszarach pilotażowych oraz ostatecznie upowszechnienie wyników projektu.

W sierpniu 2008 projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramachFunduszy Norweskich. W rankingu o dofinansowanie projekt zajął 5 miejsce na 150 złożonych i 30 dofinansowanych wniosków. Realizacja trwającego rok projektu rozpoczęła się w październiku 2009 roku.

Więcej informacji na stronie projektu.

Koordynatorem projektu była Anna Dubel: anna.dubel_at_crs.org.pl ; tel. 603 925 917

Sponsorzy

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.