Forging Resilience: Forging Resilient Regions

Daty:

2019-2020

Finansowanie:

EIT Climate-KIC

Kontakt:

Anna Książczak

Kraje uczestniczące:

Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania

Forging Resilient Regions to projekt finansowany ze środków EIT Climate-KIC, którego celem jest wsparcie europejskich regionów w ich wysiłkach do osiągnięcia zerowej emisji netto i przyszłości nie zagrożonej negatywnymi skutkami zmian klimatu. Jako jeden z ośmiu „Deep Demonstrations”, projekt ten pełni rolę środowiska testowego, umożliwiającego rozwinięcie strategii niezbędnych do utrzymania globalnego ocieplenia w granicach 1,5°C. CRS, jako jeden z partnerów cross-regionalnych, współpracuje z samorządami regionalnymi i władzami miast Andaluzji (Hiszpania), Nouvelle Aquitaine (Francja), Dolomitów (Włochy) i Glasgow (Wielka Brytania). Wspólnie podejmujemy działania wspierające adoptowanie się do zmian klimatu, pomagając regionom określić kierunek innowacji, zidentyfikować zależności systemowe, zrozumieć potrzeby interesariuszy, oraz, w ogólnym rozumieniu, włączać myślenie systemowe w proces “deep demonstration”.

W pierwszej fazie projektu CRS opracował symulację społeczną, która miała na celu przedstawienie stylizowanej sytuacji, w jakiej znajdują się partnerzy regionalni. Dzięki uczestnictwu w takim doświadczeniu, interesariusze mieli okazję przejść przez poszczególne etapy metodologii Deep Demonstration, ucząc się jednocześnie, jak stosować narzędzia systemowe. W obecnej fazie, CRS przygotowuje ćwiczenie z mapowania systemów połączone z elementami symulacji strategicznej dla regionu Andaluzji. W ten sposób umożliwiamy uczestnikom dostrzeżenie i zrozumienie kluczowych elementów i procesów w regionie (społecznych, gospodarczych i ekologicznych), z uwzględnieniem relacji między nimi. Interesariusze będą też mieć okazję zbadać ich przyszłą trajektorię Ponieważ Deep Demonstrations to projekty oparte na współpracy, zorientowane na misję i stymulowane zapotrzebowaniem, nasza praca opiera się na informacjach zwrotnych otrzymanych w poprzedniej fazie, jak również na wspólnych rozmowach z regionami w celu jak najlepszego zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań. CRS we współpracy z IIASA i innymi partnerami organizuje webinaria i inne działania na ogólnym, ponadregionalnym poziomie, aby zapewnić głębsze zrozumienie, czym jest adaptacja do zmian klimatu poprzez wymianę informacji, doświadczeń i inspiracji między regionami.

Tekst oparty został na podstawie oficjalnych stron internetowych EIT Climate-KIC i IIASA

The project is supported by the EIT Climate-Kic Deep Demonstrations program and co-funded by EIT.

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Aktualności

Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved