Forging Resilience: Forging Resilient Regions

Forging Resilience: Forging Resilient Regions

Daty:

2019-2020

Finansowanie:

EIT Climate-KIC

Kontakt:

Anna Książczak

Kraje uczestniczące:

Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania

Forging Resilient Regions to projekt finansowany ze środków EIT Climate-KIC, którego celem jest wsparcie europejskich regionów w ich wysiłkach do osiągnięcia zerowej emisji netto i przyszłości nie zagrożonej negatywnymi skutkami zmian klimatu. Jako jeden z ośmiu „Deep Demonstrations”, projekt ten pełni rolę środowiska testowego, umożliwiającego rozwinięcie strategii niezbędnych do utrzymania globalnego ocieplenia w granicach 1,5°C. CRS, jako jeden z partnerów cross-regionalnych, współpracuje z samorządami regionalnymi i władzami miast Andaluzji (Hiszpania), Nouvelle Aquitaine (Francja), Dolomitów (Włochy) i Glasgow (Wielka Brytania). Wspólnie podejmujemy działania wspierające adoptowanie się do zmian klimatu, pomagając regionom określić kierunek innowacji, zidentyfikować zależności systemowe, zrozumieć potrzeby interesariuszy, oraz, w ogólnym rozumieniu, włączać myślenie systemowe w proces “deep demonstration”.

W pierwszej fazie projektu CRS opracował symulację społeczną, która miała na celu przedstawienie stylizowanej sytuacji, w jakiej znajdują się partnerzy regionalni. Dzięki uczestnictwu w takim doświadczeniu, interesariusze mieli okazję przejść przez poszczególne etapy metodologii Deep Demonstration, ucząc się jednocześnie, jak stosować narzędzia systemowe. W obecnej fazie, CRS przygotowuje ćwiczenie z mapowania systemów połączone z elementami symulacji strategicznej dla regionu Andaluzji. W ten sposób umożliwiamy uczestnikom dostrzeżenie i zrozumienie kluczowych elementów i procesów w regionie (społecznych, gospodarczych i ekologicznych), z uwzględnieniem relacji między nimi. Interesariusze będą też mieć okazję zbadać ich przyszłą trajektorię Ponieważ Deep Demonstrations to projekty oparte na współpracy, zorientowane na misję i stymulowane zapotrzebowaniem, nasza praca opiera się na informacjach zwrotnych otrzymanych w poprzedniej fazie, jak również na wspólnych rozmowach z regionami w celu jak najlepszego zaspokojenia ich potrzeb i oczekiwań. CRS we współpracy z IIASA i innymi partnerami organizuje webinaria i inne działania na ogólnym, ponadregionalnym poziomie, aby zapewnić głębsze zrozumienie, czym jest adaptacja do zmian klimatu poprzez wymianę informacji, doświadczeń i inspiracji między regionami.

Tekst oparty został na podstawie oficjalnych stron internetowych EIT Climate-KIC i IIASA

The project is supported by the EIT Climate-Kic Deep Demonstrations program and co-funded by EIT.

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Aktualności

„New Shores” podczas warsztatów Climate KIC Journey Bolonia-Trydent-Zurych

Warsztat Climate KIC Journey został przeprowadzony 21 lipca. Jego celem było przedstawienie uczestnikom problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz adaptacją do sytuacji kryzysowych w regionie Dolomitów. Naszym zadaniem było przeprowadzenie symulacji społecznej New Shores. Miała ona uzmysłowić uczestnikom, jak ważne jest wypracowanie wspólnego zrozumienia wspomnianych problemów oraz stworzenie wspólnej wizji przyszłości. Uczestnikami warsztatów była grupa […]

Warsztat mapowania elementów systemowych – Forging Resilient Regions

W dniu 5 maja 2020 r. wraz z partnerami przekrojowymi International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Red Cross Red Crescent Climate Centre (RCCC) zorganizowaliśmy wewnętrzne warsztaty demo, w którym przetestowaliśmy kilka metod i narzędzi online służących do zaangażowania interesariuszy. Zostaną one wykorzystane w ramach warsztatów sektorowych i/lub wielosektorowych z interesariuszami z Andaluzji. Dr […]

Webinar w ramach projektu Forging Resilient Regions

W dniu 27 marca 2020 r. przeprowadziliśmy webinarium dla andaluzyjskich liderów i innych partnerów w projekcie Forging Resilience Regions. Celem tej sesji było podzielenie się sposobem tworzenia map systemowych z wykorzystaniem podstawowych funkcji narzędzia Miro.com. Pierwsza część sesji obejmowała prezentację podstawowych funkcji w Miro oraz innych pomocnych opcji (czat, komentarze, tagowanie kolegów z zespołu, itp.). […]