Warsztat mapowania elementów systemowych – Forging Resilient Regions

Warsztat mapowania elementów systemowych – Forging Resilient Regions

Warsztat mapowania elementów systemowych – Forging Resilient Regions

W dniu 5 maja 2020 r. wraz z partnerami przekrojowymi International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Red Cross Red Crescent Climate Centre (RCCC) zorganizowaliśmy wewnętrzne warsztaty demo, w którym przetestowaliśmy kilka metod i narzędzi online służących do zaangażowania interesariuszy. Zostaną one wykorzystane w ramach warsztatów sektorowych i/lub wielosektorowych z interesariuszami z Andaluzji.

Dr Franziska Gaupp z IIASA moderowała spotkanie i dokonała prezentacji na temat Warm Data Lab.

Zadaniem naszego zespołu było zaprezentowanie jak przy pomocy dostępnych narzędzi zmapować elementy systemowe. Po warsztatach odbyła się sesja refleksji, podczas której uczestnicy podzielili się swoimi przemyśleniami, zaproponowali zmiany lub ulepszenia w zakresie rozwoju narzędzi.

Warsztaty były dedykowane zespołowi andaluzyjskiemu, jednak do udziału w nich zachęcano również innych uczestników z projektu Forging Resilient Regions.

SHARE IT: