Ochrona przed powodzią – Sandomierz 2011

Warsztaty ``Ochrona przed powodzią`` - Sandomierz 2011

Centrum Rozwiązań Systemowych wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim współorganizowało warsztaty „Ochrona przed powodzią. Jak połączyć bezpieczeństwo mieszkańców z wymogami ochrony środowiska”.

Warsztay odbyły się 3 marca 2011 r. Brali w niej udział samorządowcy, specjaliści i naukowcy zajmujący się gospodarką wodną oraz członkowie organizacji pozarządowych.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładów wprowadzających:

  • Rozwiązania systemowe

dr inż. Piotr Magnuszewski, Centrum Rozwiązań Systemowych

  • Ochrona przed powodzią – perspektywa europejska

dr Jan Sendzimir, Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemowej, Laxenburg, Austria

  • Ochrona przed powodzią – problem zarastania obszaru międzywala

dr inż. Jerzy Grela, dyrektor, RZGW Kraków

Część warsztatową podzielono na części:

1. Wypracowanie wspólnej definicji problemu

2. Zrozumienie przyczyn problemu

3. Wypracowanie rozwiązań problemu

4. Ocena wypracowanych rozwiązań
Warsztaty zakończyło podsumowanie i zapowiedź podjęcia dalszych kroków.

Posłuchaj fragmentów spotkania na stronach Radia Kielce.