Portal ChallengeSD

ChallengeSD jest pierwszym w Polsce społecznościowym portalem poświęconym problematyce zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest przede wszystkim dostarczenie zainteresowanym użytkownikom platformy wymiany informacji, tworzenia wiedzy i współpracy nad rozwiązywaniem konkretnych problemów. Portal został stworzony przez Centrum Rozwiązań Systemowych i Fundację Sendzimira.

Misją portalu

jest upowszechnianie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju poprzez:

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ – dostarczenie platformy wymiany informacji, tworzenia wiedzy i rozwiązywania konkretnych problemów, w tym realizacji partnerskich projektów o charakterze praktycznym, naukowym, edukacyjnym itp.

ŁĄCZENIE LUDZI – tworzenie sieci osób, których łączy przekonanie o znaczeniu zrównoważonego rozwoju i chęć działania tu i teraz na rzecz lepszej, zrównoważonej przyszłości

INSPIROWANIE do działania tych, którzy chcą coś zmienić, ale brak im partnerów, organizacji, zasobów, wiedzy, skrystalizowanych pomysłów itd.

Jako twórcy portalu dążymy, by stał się on:

  • wirtualną przestrzenią łączącą aktywnych obywateli, chcących działać na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce
  • miejscem, w którym osoby zajmujące się zrównoważonym rozwojem lokalnym (pracownicy samorządów, lokalnych organizacji pozarządowych i członkowie wspólnot) znajdą praktyczne informacje, bezpłatne wsparcie ze strony specjalistów, opisy dobrych praktyk z Polski i ze świata oraz możliwość wymiany doświadczeń
  • miejscem, w którym pracownicy i menadżerowie małych i średnich polskich firm znajdą praktyczne wskazówki, jak prowadzić firmę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, porady ekspertów, dobre przykłady, dostęp do bazy wyspecjalizowanych pracowników

Portal powstał z myślą o:

  • przedstawicielach środowiska samorządowego zajmujących się planowaniem rozwoju społeczności lokalnych w całej Polsce,
  • organizacjach pozarządowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym działających na rzecz zrównoważonego rozwoju
  • pracownikach i menadżerach małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą wprowadzić swoje przedsiębiorstwa na drogę do zrównoważonego rozwoju i kontynuować działalność w tym kierunku
  • pracownikach naukowych i dydaktycznych uczelni wyższych w Polsce, doktorantach i studentach zajmujących się szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem
  • absolwentach wszystkich edycji kursów „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” i innych projektów edukacyjnych Fundacji Sendzimira oraz Centrum Rozwiązań Systemowych oraz ich partnerów jak również wszystkich osób chcących stawiać czoło wyzwaniom współczesnego świata.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norwerskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpostpolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych