Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

Projekt „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju” to wspólna inicjatywa Centrum Rozwiązań Systemowych i Fundacji Sendzimira.

Głównymi celami projektu są:

 • praktyczna realizacja zrównoważonego rozwoju w Polsce poprzez wspieranie i możliwienie wprowadzenia jego zasad do praktyki polskich firm, przedsiębiorstw, a także instytucji publicznych i samorządów lokalnych, w tym wypracowanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie skutecznych zastosowań zrównoważonego rozwoju oraz ich popularyzacja wśród kadr kierowniczych oraz obecnych i przyszłych pracowników
 • kontynuacja zainicjowanego w naszym kraju procesu tworzenia środowiska specjalistów-praktyków zrównoważonego rozwoju, osób o wiedzy i doświadczeniu umożliwiającym wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce firm i innych instytucji; potrafiących zaplanować tego typu projekty, zorganizować zespół do ich realizacji i monitorować efekty
 • opracowywanie i testowanie narzędzi i aplikacji zrównoważonego rozwoju w praktyce polskich firm i instytucji, w tym również przenoszenie na polski grunt dobrych rozwiązań i przykładów z Europy oraz ze świata w tym zakresie, dostosowywanie ich do warunków polskich i wypracowywanie własnych rozwiązań na tej bazie, a także ich upowszechnianie i wspieranie ich wprowadzania do praktyki polskich instytucji

Dla realizacji postawionych celów w najbliższych latach przewiduje się organizowanie i prowadzenie następujących działań:

 • rokroczny, trzytygodniowy intensywny kurs „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”, w którym uczestniczyć będzie międzynarodowa, interdyscyplinarna grupa studentów
 • wydanie przekrojowej publikacji „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”, która będzie doskonałym źródłem wiedzy dla osób nie uczestniczących w szkole letniej – będzie mogła być wykorzystywana do samokształcenia jak również przez nauczycieli i wykładowców w formalnej edukacji
 • cykliczne wydawnictwo „Zastosowania zrównoważonego rozwoju w Polsce”, przedstawiające praktyczne zastosowania zrównoważonego rozwoju w Polsce, w którym zostaną opisane wyniki i osiągnięcia praktycznych projektów realizowanych w trakcie szkoły oraz dobre przykłady z Europy i ze świata
 • stworzenie serii internetowych gier edukacyjnych „Mikroświaty Zrównoważonego Rozwoju”, które będą udostępnione do publicznego użytku on-line
 • stworzenie portalu internetowego ChallengeSD o charakterze edukacyjno-społeczościowym
 • rokroczny Konkurs Małych Grantów, umożliwiający realizację wartościowych projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce
 • seria warsztatów w społecznościach lokalnych gminy Zawoja i Karpacz, z udziałem przedstawicieli tych społeczności oraz studentów, które maja prowadzić do partycypacyjnego wypracowania rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na tych obszarach

 

Sponsorzy

 • Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
 • Deutsche Bundesstiftung Umwelt
 • Fundacja Sendzimira

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej