SUSFISH+: The Sustainable Management of Water and Fish Resources

SUSFISH+: The Sustainable Management of Water and Fish Resources

susfish

Daty:

2017-2019

Finansowanie:

Austrian Development Cooperation
OEAD
APPEAR

Oficjalna strona:

susfish.boku.ac.atruritage.eu

Osoba do kontaktu:

Michalina Kułakowska

Partnerzy:

Österreichische Austauschdienst
Austrian Partnership Programme in Higher Education and Research for Development
University of Natural Resources and Life Sciences
University of Vienna
Institute for Environmental and Agricultural Research (Burkina Faso)
University of Ouagadougou
Polytechnic University of Bobo-Dioulasso
International Union for Conservation of Nature
General Directorate for Fish Resources (Burkina Faso)
Ministry of Environment and Fish Resources (Burkina Faso)

Kraje uczestniczące:

Austria, Burkina Faso, Poland

Projekt Zrównoważonego Zarządzania Zasobami Wodnymi i Rybnymi (Sustainable Management of Water and Fish Resources (SUSFISH+) zrealizowano przez konsorcjum, w skład którego wchodziły następujące instytucje: Österreichische Austauschdienst (Austria), Austriacki Program Partnerstwa w zakresie Szkolnictwa Wyższego i Badań na rzecz Rozwoju (Austria), Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych (Austria) ), Uniwersytet Wiedeński (Austria), Instytut Badań Środowiska i Rolnictwa (Burkina Faso), Uniwersytet w Wagadugu (Burkina Faso), Politechnika w Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, Generalna Dyrekcja ds. Zasobów Rybnych (Burkina Faso) oraz Ministerstwo Środowiska i Zasobów Rybnych (Burkina Faso).

Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy w zakresie zrównowrzonego zarządzania zasobami wodnymi i rybnymi oraz udoskonalenie sposobu tworzenia polityk, zarządzania, prowadzenia badań i działań edukacyjnych w zakresie rybołówstwa.

Projekt skupił się przede wszyskim na obszarze wokół dorzecza Nakambe (Wolta Biała) w Burkina Faso. Jest to obszar stojący przed ważnymi wyzwaniami rozwojowymi i środowiskowymi. Zadaniem Centrum Rozwiązań Systemowych było zaprojektowanie i przeprowadzenie symulacji strategicznej dla dorzecza Nakambe, angażującej interesariuszy w proces identyfikacji problemów związanych z sektorem wodnym i rybnym w Burkina Faso.

Projekt sfinansowano ze środków austriackiego programu Austrian Development Cooperation, OEAD i APPEAR.

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Galeria

Aktualności

Warsztat SUSFISH+ w Wagadugu

Piotr Magnuszewski uczestniczył w końcowym spotkaniu projektu SUSFISH+ w Wagadugu, Burkina Faso. Piotr wraz z naszymi partnerami z BOKU (Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych), Uniwersytetu w Wiedniu i Uniwersytetu w Wagadugu, przeprowadził dwie sesje symulacji strategicznej Nakambe. W pierwszym dniu studenci i młodzi naukowcy mogli dowiedzieć się więcej o symulacji i samodzielnie podjąć wyzwanie […]