Warsztat SUSFISH+ w Wagadugu

Warsztat SUSFISH+ w Wagadugu

Warsztat SUSFISH+ w Wagadugu

Piotr Magnuszewski uczestniczył w końcowym spotkaniu projektu SUSFISH+ w Wagadugu, Burkina Faso.

Piotr wraz z naszymi partnerami z BOKU (Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych), Uniwersytetu w Wiedniu i Uniwersytetu w Wagadugu, przeprowadził dwie sesje symulacji strategicznej Nakambe. W pierwszym dniu studenci i młodzi naukowcy mogli dowiedzieć się więcej o symulacji i samodzielnie podjąć wyzwanie stworzenia wizji przyszłości dla całego dorzecza Nakambe (Białej Wolty).

Podczas drugiego dnia z symulacją Nakambe, do graczy dołączyli goście z kluczowych grup interesariuszy z Burkina Faso.

Oba warsztaty wywołały ożywioną dyskusję na temat przyszłości zarządzania zasobami rybnymi w Burkina Faso.

SHARE IT: