Long Termism Deep Demonstrations 2021

Long Termism Deep Demonstration 2021

Daty:

2021

Finansowanie:

EIT Climate-KIC

Oficjalna strona:

climate-kic

Contact person:

Jakub Damurski

Kraje uczestniczące:

Wielka Brytania, Finlandia, Niemcy, Polska, Holandia

Ponowne przemyślenie koncepcji “wartości” i transformacja w kierunku myślenia długoterminowego są niezbędne do stworzenia ekosystemów, które wspólnie mogą zmienić naszą gospodarkę z wydobywczej na regeneracyjną.

Projekt Long-Termism koncentruje się na bezpośredniej odpowiedzi na strategiczny imperatyw Komisji Europejskiej, którego celem jest przekształcenie Europy ze społeczeństwa wysokoemisyjnego w regenerujące się społeczeństwo o zerowej emisji netto. Strategiczne argumenty przemawiające za koniecznością przejścia od krótkookresowego paradygmatu gospodarczego do długoterminowego są powszechnie akceptowane. Dowody teoretyczne są mocne. Projekt wykorzysta wiedzę, zasoby i spostrzeżenia z poprzednich prac w 2019 i 2020 r., aby:
a) zapewnienie krytycznej infrastruktury eksperymentalnej dla instytucji długoterminowych,
b) rozwijać kluczowe zdolności dla długoterminowego społeczeństwa zorientowanego i
c) ustanowienie opłacalności modelu biznesowego innowacji systemowej jako usługi, a tym samym pomoc w operacjonalizacji długoterminowych strategii europejskich na wysokim szczeblu.

Centrum Rozwiązań Systemowych jest odpowiedzialne za opracowywanie i prowadzenie wydarzeń związanych z symulacjami społecznościowymi, aby podejście długoterminowe stało się powszechną praktyką. W ramach tego projektu używamy symulacji The World’s Future, gry The New Shores, a także kreatora symulacji społecznej ENGAGE: opartego na scenariuszach, aby zapewnić angażujące eksperymenty z różnymi grupami docelowymi, w tym badaczami, decydentami, firmami, społecznościami, organizacjami pozarządowymi i dzieci.

CRS przyczyni się do rozpowszechniania i wspólnego pozyskiwania funduszy. Wysiłki konsorcjum koordynowane są przez Climate-KIC Holding BV.

The projects is supported by the EIT Climate-Kic Deep Demonstrations program and co-funded by EIT.

Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie.


Galeria

Aktualności

„New Shores” podczas warsztatów Climate KIC Journey Bolonia-Trydent-Zurych

Warsztat Climate KIC Journey został przeprowadzony 21 lipca. Jego celem było przedstawienie uczestnikom problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz adaptacją do sytuacji kryzysowych w regionie Dolomitów. Naszym zadaniem było przeprowadzenie symulacji społecznej New Shores. Miała ona uzmysłowić uczestnikom, jak ważne jest wypracowanie wspólnego zrozumienia wspomnianych problemów oraz stworzenie wspólnej wizji przyszłości. Uczestnikami warsztatów była grupa […]

Warsztat „Portfolio” w projekcie Long-Termism

18 i 19 maja partnerzy Long-Termism uczestniczyli w wirtualnym warsztacie, by rozpocząć prace nad sporządzeniem porfolio – zbioru obszarów istotnych dla projektu, w których zamierzają przeprowadzać eksperymenty i badania. Pierwsze spotkanie poświęcone było prezentacjom pomysłów partnerów. W kolejnych spotkaniach i warsztatach, pomysły te zostaną dopracowane i zawężone, aby utworzyć spójne portfolio stanowiące plan przyszłych prac.

Webinar w ramach projektu Long-Temism

W dniach 23, 24 i 25 marca 2020 partnerzy projektu Long-Termismspotkali się na wirtualnym warsztacie, podczas którego dyskutowali o dotychczasowych inicjatywach w popularyzacji myślenia długoterminowego. Dyskusje o działaniach przeprowadzonych zarówno przez partnerów jak i podmioty zewnętrzne miały na celu znalezienie powiązań oraz wypracowanie nowych obszarów, w których będą przeprowadzane wspólne działania partnerów.