Gra symulacyjna – utrzymywanie infrastruktury melioracyjnej

Projekt „Gra symulacyjna – utrzymywanie infrastruktury melioracyjnej” jest realizowany we współpracy z projektem CAVES (Complexity: Agents, Volatility, Evidence and Scale) w Szóstym Programie Ramowym Unii Europejskiej. Centrum Rozwiązań Systemowych podjęło aktywną współpracę w zakresie realizacji gry symulacyjnej. Gra ma na celu odkrycie reguł decyzyjnych rolników w zakresie utrzymywania infrastruktury melioracyjnej. Badania łączą w sobie elementy kilku technik pomiarowych: pomiar eksperymentalny, grę decyzyjną opartą o symulację komputerową, obserwację i wywiad.

Opis projektu

Techniki pomiarowe:

 1. pomiar eksperymentalny
 2. gra decyzyjna oparta o symulację komputerową
 3. obserwacja
 4. wywiad

Główna technika pomiaru polega na połączeniu schematu badań eksperymentalnych z grą decyzyjną.

Eksperyment: Gracze podejmują wymuszone przez układ decyzyjny działania; każde działanie ma określoną wartość i koszt.

Gra decyzyjna: eksperyment jest przeprowadzony wg scenariusza gry decyzyjnej, polegającej na zespołowym , współzależnym podejmowaniu decyzji.

Wywiad: służy zebraniu dodatkowych informacji perspektywy podmiotu grającego motywy decyzji, ocena warunków podejmowania decyzji – ocena sytuacji.

Obserwacja: jest prowadzona przez cały czas trwania eksperymentu; również służy zebraniu dodatkowych danych na temat zachowań uczestników eksperymentu i procesów podejmowania decyzji; przedmiotem obserwacji są przede wszystkim elementy komunikacji pozawerbalnej i zachowania uczestników eksperymentu, które nie będą uwidocznione w samych krokach decyzyjnych będących efektem gry; obserwacja ma dostarczyć dodatkowych informacji na temat znaczenia podejmowanych działań, zachowań poszczególnych graczy w trakcie podejmowania decyzji oraz wobec innych uczestników gry.

Rezultaty

 • Powstała gra symulacyjna służąca analizie reguł podejmowania decyzji przez rolników w zakresie utrzymywania infrastruktury melioracyjnej
 • Zrealizowany został film pokazujący przebieg gry

Partnerzy

 • Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania
 • Universität Kassel, Niemcy
 • Politechnika Wrocławska, Polska
 • Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • International Institute For Applied Systems Analysis, Austria
 • Stockholm Environmental Institute, Szwecja
 • Macaulay Land Use Research Institute, Wielka Brytania

Sponsorzy

Projekt CAVES jest współfinansowany z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz programów badawczych partnerów. Realizacja gry symulacyjnej była dofinansowana ze środków Fundacji Sendzimira.

Data realizacji

maj 2007 – marzec 2008

Warto zobaczyć

http://cfpm.org/caves/

Kontakt

Grzegorz Hołdys – gregor@kn.pl