Co się działo w projekcie PARATUS – spotkanie z Partnerami po pierwszym roku projektu

Co się działo w projekcie PARATUS – spotkanie z Partnerami po pierwszym roku projektu

Ostatnio odbyło się Zgromadzenie Ogólne projektu PARATUS w Antalyi, Turcji. Podczas dwóch dni wspólnych dyskusji i przekazywania sobie najnowszych wiadomości dotyczących pracy grup roboczych, zdobyliśmy nowe spojrzenie na postępy w regionach włączonych w projekt, do których należą: Wyspy Karaibskie (planowanie odpowiedzi na złożone zagrożenia), region Alp (między graniczny transport), Turcja (megamiasta podatne na trzęsienie ziemi) oraz Rumunia (ochrona cywilna).

Jako grupa robocza WP3 ds. Adaptacji do Zmian, omówiliśmy dalszy rozwój gier poważnych oraz narzędzia rzeczywistości rozszerzonej. Rozważaliśmy również, w jaki sposób najlepiej uwzględnić te narzędzia w wynikach projektu, aby zwiększyć zaangażowanie interesariuszy oraz wpływ wyników badań poza ramy PARATUSa. Ponadto wkrótce będziemy mogli podzielić się informacjami na temat nowej symulacji społecznej, która może być stosowana podczas warsztatów na temat zarządzania ryzykiem!

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Michalina i Weronika przeprowadziły grę Evacuation Challenge Game. Gra, bliska założeniom projektu PARATUS, przedstawia wyzwania związane z reakcją na katastrofę i potrzebę natychmiastowej ewakuacji, konkretnie w kontekście zróżnicowanego środowiska kulturowego i językowego. Partnerzy projektu przyjęli rolę zarówno obywateli, jak i członków zespołu ratunkowego, i stanęli w obliczu trudności, które napotykają pierwsi respondenci!

Rozmowy WP3 podczas spotkania z partnerami

Ten projekt otrzymał dofinansowanie z programu Badań i Innowacji Unii Europejskiej w ramach umowy grantowej nr 101073954.

SHARE IT: