Weronika Adamczak

Weronika Adamczak

Jako asystentka ds. komunikacji i projektów w Centrum Rozwiązań Systemowych, pracuję: nad międzysektorowymi projektami, tworzeniu partnerstw oraz wspieraniu zespołu ds. komunikacji.

Przez ostatnie trzy lata byłam zaangażowana w różne organizacje pozarządowe, projektując działania związane ze zrównoważonym rozwojem i kwestiami społecznymi.

Moje główne zainteresowania to zmiany klimatyczne oraz edukacja, z czym wiążę przyszłość, rozpoczynając studia magisterskie z zakresu zrównoważonego rozwoju na KU Leuven. Czuję się najbardziej sobą, kiedy mogę czytać o społecznych dylematach lub spacerować po lesie.

 

Skontaktuj się ze mną: weronika.adamczak@systemssolutions.org

linked in