Symulacje społeczne – narzędzie transformacyjne dla zarządzania projektami

Symulacje społeczne – narzędzie transformacyjne dla zarządzania projektami

Symulacje społeczne – narzędzie transformacyjne dla zarządzania projektami

Niedawno przeprowadziliśmy warsztaty dla Project Management Institute Poland Chapter, które odbyły się na Warszawskiej Ochocie. Jak dobrze zarządzać projektami? Nasza propozycją dla uczestników konferencji były symulacje społeczne.

Symulacje społeczne mogą pomóc menedżerom projektów

Efektywne zarządzanie VUCA – czyli vulnerability – zmienność, uncertainty – niepewność, complexity – złożoność i ambiguity – dwuznaczność, wymaga zniuansowanego podejścia, które obejmuje adaptacyjne strategie, strukturalne ramy i kompleksowe narzędzia do radzenia sobie z zmiennym krajobrazem wyzwań organizacyjnych.

Podczas warsztatów Piotr i Michalina zasugerowali, że liderzy złożonych procesów zmian powinni brać pod uwagę różne światopoglądy interesariuszy oraz nieprzewidywalność kontekstu społecznego i środowiskowego.  Metody takie jak analiza dyskursu oraz mapowanie systemów mogą pomóc organizacjom w radzeniu sobie z VUCA w ich obszarach pracy. Integracja tych metodologii z ustalonymi narzędziami zarządzania projektami i zarządzania zmianą ułatwia organizacjom uodpornić się na oraz zrozumieć ryzyka.

Świat Symulacji Społecznych

W CRS unikamy czczego gadania i wolimy uczyć przez praktykę. Dlatego Piotr i Michalina szybko zaangażowali uczestników w Just Mobility Transition Simulation (Symulacja Sprawiedliwej Zmiany Mobilności) stworzoną dla Projektu SEER (Społeczno-gospodarcze Efekty Wdrożenia Europejskiego Zielonego Porozumienia i Reformy). W trakcie gry uczestnicy PMI przyjęli role fikcyjnych organizacji i musieli stawić czoła złożoności procesów dekarbonizacji i odłączania w Unii Europejskiej.

/

Social simulations as a tool for building awareness in change

Dziękujemy PMI za zaproszenie nas do przeprowadzenia warsztatu podczas kongresu – bardzo się cieszymy, kiedy możemy zaprezentować transformacyjną moc symulacji społecznych i podzielić się naszą pracą nad kwestiami zrównoważonego rozwoju.

SHARE IT: