Czego dowiedzieliśmy się podczas szkoły wyjazdowej projektu NetZeroCities?

Czego dowiedzieliśmy się podczas szkoły wyjazdowej projektu NetZeroCities?

Pod koniec listopada Noam wziął udział w szkole wyjazdowej projektu NetZeroCities w Budapeszcie. Spotkanie pomogło w nawiązaniu silniejszych kontaktów między miastami i partnerami, które podzielają wspólną wizję osiągnięcia dekarbonizacji europejskich miast. Projekt odgrywa kluczową rolę w Unijnej Misji “100 neutralnych dla klimatu do 2030 roku”. Szkoła NetZeroCities koncentrowała się na wspieraniu miast w projektowaniu umów Climate City Contracts* (CCC) oraz na tym, w jaki sposób będą one dalej monitorowane i udoskonalane w późniejszym czasie. 

Podczas wydarzenia zastosowano aktywne podejście do nauczania poprzez laboratoria oparte na praktyce – z sesjami grup roboczych oraz sesjami peer-to-peer podczas których partnerzy projektowi dzielili się strategiami, narzędziami i metodologiami. Pozwoliło to na prawdziwie multidyscyplinarne podejście do przyspieszenia przygotowania CCC. Szkoła była również doskonałą okazją do zapoznania się z wykładami i studiami przypadków dotyczącymi finansowania, innowacji społecznych i zaangażowania obywateli. 

Innowacyjny pomysł na dekarbonizację z Grecji

Jednym z wielu interesujących przykładów innowacji przedstawionych przez uczestniczące miasta był przykład miasta Trikala, które stworzyło aplikację do parkowania elektronicznego. Celem aplikacji było zmniejszenie natężenia ruchu oraz przeznaczenie zaoszczędzonej energii w formie ulgi dla obywateli borykającym się z ubóstwem energetycznym. 

Jakie są wyniki tej inicjatywy? Nie tylko zmniejszyły się korki, ale zaoszczędzono wystarczająco przychodów, aby pokryć miesięczne rachunki za energię elektryczną dla około 60 gospodarstw domowych. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Grecji!

Cieszymy się, że cel szkoły wyjazdowej w Budapeszcie, jakim było stworzenie społeczności praktyków, został osiągnięty i jesteśmy podekscytowani dalszymi postępami projektu.

* Zobowiązania (Climate City Contract Core Contract) odzwierciedlają wyniki procesu współtworzenia z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi interesariuszami w celu ustanowienia nowych sposobów współpracy w celu szybszego osiągnięcia neutralności klimatycznej. Obejmuje on wspólne ambicje na 2030 r. i strategię ich osiągnięcia, a także konkretne zobowiązania do działania ze strony zainteresowanych stron w umowie.

SHARE IT: