Poczuj magię współpracy – warsztat symulacji (Po)Fantazjuj

Poczuj magię współpracy – warsztat symulacji (Po)Fantazjuj

Poczuj magię współpracy – warsztat symulacji (Po)Fantazjuj

W listopadzie i grudniu zorganizowaliśmy dwudniowe warsztaty projektu “Edukacja do Obywatelskości”: Poczuj Magię Współpracy! w EkoCentrum we Wrocławiu. Warsztaty obejmowały symulację (Po)Fantazjuj. Symulacja jest przykładem na to, że złożone problemy można przedstawiać przy użyciu angażujących i interaktywnych metod.

O symulacji (Po)Fantazjuj

Symulacja (Po)Fantazjuj wprowadza uczestników do fikcyjnego świata zamieszkałego przez fantastyczne stworzenia i rasy. Pomimo swojego nadprzyrodzonego ustawienia, symulacja służy jako metafora realnych wyzwań. 

Uczestnicy tworzą grupy, rozwijają swoje postaci oraz opracowują plany działania, aby stawić czoła niebezpieczeństwu. Różnorodność tła i sprzeczne priorytety kształtują realne aspekty podejmowania decyzji w grupie. Zasoby są nierównomiernie rozdzielone między postaciami, co prowadzi do wstrząsów, i stawia wyzwanie roli przywództwa oraz wytrwałości grupy.

Co ważne: zwycięstwo nie jest głównym celem gry. Zamiast tego uczestnicy dążą do zrozumienia i nawigowania przez złożone procesy poprzez interakcję. Symulacja kończy się omówieniem tego co się stało, ułatwiającym zrozumienie doświadczeń z gry i ich wpływu na świat dookoła.

Wyniki warsztatów

Warsztaty we Wrocławiu przyciągnęły uczestników z sektora pozarządowego, publicznego oraz edukacyjnego, zainteresowanych metodami partycypacyjnego angażowania. Uczestnicy chwalili warsztaty za wprowadzenie nowego narzędzia, które promuje współpracę i pomaga ugruntować zdobytą wiedzę. Ponadto kilku uczestników wspomniało, że wydarzenie było świetną okazją do wymiany doświadczeń.

Projekt “Edukacja do Obywatelskości” korzysta z dotacji w wysokości 171 017,00 EUR uzyskanego od  Iceland, Liechtenstein and Norway pod funduszem EEA Funds.

SHARE IT: