Making Europe’s Future Sustainable: jesteśmy częścią kolejnego projektu Erasmus+

Making Europe’s Future Sustainable: jesteśmy częścią kolejnego projektu Erasmus+

20 czerwca w Wiedniu byliśmy obecni na pierwszym spotkaniu partnerskim projektu Making Europe’s Future Sustainable

Projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ skierowany jest do młodzieży (14-19 lat) oraz ich nauczycieli. Making Europe’s Future Sustainable zakłada stworzenie atrakcyjnego programu nauczania o Celach Zrównoważonego Rozwoju opartego na interaktywnej symulacji online.

Najpilniejszą kwestią na tym etapie realizacji projektu jest odnalezienie najlepszego sposobu dotarcia do odbiorców oraz zdefiniowanie ich potrzeb edukacyjnych. Dlatego też na spotkaniu razem z partnerami z Austrii oraz Węgier skupiliśmy się na określeniu celów, funkcjonalności i interfejsu przyszłej symulacji. 

Partnerzy projektu

Reprezentująca nasze stowarzyszenie, Michalina Kułakowska, zaprezentowała symulację The World’s Future, która posłuży nam jako prototyp nowego programu edukacyjnego. Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi dot. symulacji oraz dyskusja podsumowująca. 

Prezentacja o symulacji The World’s Future

Teraz naszym zadaniem jest przetestowanie prototypu symulacji na testach wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaproponowanie kolejnych ulepszeń.

SHARE IT: